HPE Pointnext Tech Care

Využívajte svoju IT infraštruktúru lepšie vďaka službe používajúcej umelú inteligenciu a digitálne nástroje, ktorá vašej firme umožní napredovať.

Predstavujeme HPE Pointnext Tech Care

Nikto nechce strácať čas správou a opravovaním IT infraštruktúry. Všetci od nej chcú, aby fungovala, nech môžu viac času venovať inovovaniu a rozvoju svojej firmy. Preto sme sa rozhodli zmeniť definíciu prevádzkovej IT podpory.

HPE Pointnext Tech Care je úplne nový model služby pre vaše produkty od spoločnosti HPE. Ponúka rýchly prístup k odborníkom na konkrétne produkty, digitálnemu prostrediu používajúcemu umelú inteligenciu a všeobecnému technickému poradenstvu, vďaka ktorému môžete neustále inovovať. IT podporu sme od základov prerobili, aby poskytovala rýchlejšie odpovede a bola pre vás prínosnejšia. Tým, že HPE Pointnext Tech Care neustále zisťuje, ako sa veci dajú robiť lepšie (namiesto toho, aby len opravovala to, čo sa pokazí), pomáha vám sústrediť sa na dosahovanie cieľov vašej firmy. Ponúka komplexnú podporu, ktorá zahŕňa:

  •  všeobecné technické poradenstvo,
  •  odborníkov na konkrétne produkty,
  •  digitálne prostredie používajúce umelú inteligenciu.

Všeobecné technické poradenstvo

Ponúkame vám všeobecné technické poradenstvo týkajúce sa prevádzkovania a spravovania produktov, aby ste mohli inovovať a mali pokryté oblasti, v ktorých vašim zamestnancom chýbajú potrebné znalosti. Na odborníkov služieb HPE Pointnext Services sa môžete obracať podľa potreby (nad rámec pokrytia modelom break/fix, ktorý funguje na báze úkolovej sadzby). Vďaka tomu môžete využívať najlepšie postupy, poznatky o známych problémoch a overené stratégie, ktoré vám pomôžu robiť veci lepšie a vašej firme umožnia napredovať.

Na začiatku budete mať v rámci služieb HPE Pointnext Services k dispozícii podporu zameranú na používanie a procesy, konfiguračnú podporu a spravovanie kapacity, pričom počas celého trvania zmluvy o poskytovaní služieb budú k týmto zdrojom pribúdať ďalšie témy a pokrytie.

Odborníci na konkrétne produkty

V záujme zjednodušenia prevádzky a zredukovania neplánovaných odstávok poskytuje podpora HPE Pointnext Tech Care rýchlejší prístup k technickému zdroju, ktorý sa špecializuje na váš konkrétny produkt. Na výber máte niekoľko možností prístupu k odbornej pomoci – telefón, chat, videá, moderované fóra a ďalšie.

Vďaka tomu, že sa k vášmu produktu priradí konkrétna služba, nebudete musieť riešiť rôzne možnosti servisu a zložité eskalácie. Zautomatizovali a zjednodušili sme všetky postupy pokryté modelom break/fix, aby vaše IT tímy mohli venovať viac času rozvoju firmy.

Digitálne prostredie využívajúce umelú inteligenciu

HPE Pointnext Tech Care využíva operačný rámec založený na umelej inteligencii, vďaka čomu zákazníkom ponúka úplne nové možnosti. Nový portál HPE Support Center umožňuje digitálnu interakciu a ponúka viacero možností komunikácie, prístup k informáciám na požiadanie, vylepšené svojpomocné riešenia a užitočné prehľady vygenerované umelou inteligenciou. Vďaka tomu vám zjednoduší úlohy ako spravovanie kontaktov, záruk či prípadov.

Táto nová platforma na interakciu so zákazníkmi vie, kto ste a aké produkty máte nainštalované, takže sa rýchlo dostanete k dátam prispôsobeným na mieru. HPE InfoSight podporuje strojové učenie v cloude, rozpoznávanie vzorov, analýzu denníkov a upozornenia spravovania kapacity, čo umožňuje poskytovať prediktívnu podporu, ktorá aktívne deteguje problémy a buď automaticky poskytne riešenie, alebo uľahčí založenie prípadu, aby sa dal problém vyriešiť.

Spoľahnite sa na odbornú pomoc, ktorá vašej firme umožní napredovať

S podporou HPE Pointnext Tech Care získate významné benefity, ktoré vašej firme pomôžu dosiahnuť úspech:

  •  Ľahší proces výberu a nákupu správnej služby vďaka zjednodušenému portfóliu služieb
  •  Rýchlejšie výsledky v každej fáze vďaka digitálnemu zákazníckemu prostrediu, ktoré ponúka   automatizované prehľady generované umelou inteligenciou, ako aj samoobslužné a svojpomocné riešenia
  •  Priamy prístup k odborníkom spoločnosti HPE na konkrétne produkty, aby ste už nemuseli riešiť zložité   eskalácie
  •  Odborné poradenstvo týkajúce sa používania, konfigurácie, upozornení a najlepších postupov, aby ste   produkty od spoločnosti HPE mohli využívať na maximum
  •  Podpora v kontexte skutočného zaťaženia, nielen v rámci pokrytého produktu
  •  Riešenie so službami prispôsobenými na mieru vašim potrebám

Zjednodušená služba prispôsobená na mieru vašim potrebám

Podpora HPE Pointnext Tech Care je prispôsobená tak, aby predvídala potreby, umožňovala rýchlejší prístup k špecializovanej odbornej pomoci, ponúkala viac svojpomocných riešení a poskytovala všeobecné technické poradenstvo, aby ste sa mohli zameriavať na inovácie.

Zistite, ako môžete pozitívne a výrazne ovplyvniť model fungovania svojej IT infraštruktúry a firmy. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na obchodného zástupcu spoločnosti HPE alebo ľubovoľného autorizovaného obchodného partnera.

Máte záujem o viac informácií?

Pokiaľ vás informácie k tejto oblasti našej ponuky zaujali, máte otázky, či záujem o upresnenie k vašej konkrétnej situácii, kontaktujte AC špecialistu:

Marián Mifkovič –  Technologický garant - marian.mifkovič@autocont.sk

Prípadne sa obráťte na svojho obchodníka v rámci AUTOCONT regionálného centra.

Chcete viac informácií?