Nové moderné úložisko DELL PowerStore 500. Toto ‘‘bejby‘‘ v kúte určite nebude.

DELL PowerStore sú podnikové úložiská postavené na NVMe technológiách. Tento rok do radu PowerStore pribudol „bejby“ model s označením 500. AUTOCONT získal prvý demo kus, v lete ho riadne otestoval a vyskúšal aj u zákazníkov.

Čo toto ‘‘bejby‘‘ ponúka?

Maximálne 25 kusov NVMe diskov v diskovom poli DELL PowerStore 500T, čo platí pre dvoj riadiaci box. Zdá sa vám to málo? Aj keď sa dajú použiť média o veľkosti až 15,36 TB? Aj keď od výrobcu dostanete zaručený redukčný pomer (deduplikácia a kompresia dát) 4:1? Aj keď sa tak dostanete bezmála na 1,4 PB čistej kapacity, bez straty dát pri výpadku až troch diskov súčasne? Podľa nás to nie je naozaj málo. A výkon? Bezmála 100.000 IOPs pri veľkosti blokov 8kB a pomere 70% čítanie/ 30% zápis. Toto pole len tak štandardnou prevádzkou proste nepreťažíte.

Rada PowerStore ponúka množstvo variant

Poďme sa pozrieť aj na ostatné modely z rady DELL PowerStore, pretože model 500T nie je samozrejme jediným. Spoločné pre všetky je to, že sú postavené na NVMe technológii, ktorá dokáže využívať obrovský výkon PCIe zbernice priamym pripojením diskových jednotiek. Pre taký výkon je treba disponovať veľkou vyrovnávacou pamäťou a tak sa modely 500, 1000, 3000, 5000, 7000 a 9000 líšia jednak typom a počtom procesorom v riadičoch, a jednak práve veľkosťou cache – od 192 GB do 2560 GB na dvojicu radičov diskového pola. To nie je práve málo, čo poviete?

Okrem výkonu diskových operácií je veľká vyrovnávacia pamäť potrebná tiež na vykonávanie deduplikačných úkonov, ktoré sú u PowerStoru in-line, robia sa teda prostredníctvom procesu zapisovania dát. Diskové polia PowerStoru vykonávajú aj kompresiu dát – na to majú špeciálny hardwarový obvod. Pokiaľ sa rozhodnete pre nákup niektorého modelu DELL PowerStore, tak vedzte, že výrobca vám garantuje tzv. redukčný pomer, tj. pomer medzi objemom uložiteľných dát a skutočnou fyzickou kapacitou pola s využitím deduplikácie a kompresie 4:1. Pokiaľ teda nakúpite pole s fyzicky čistou kapacitou 10 TB, tak na ňu v skutočnosti uložíte s veľkou pravdepodobnosťou 40 TB.

Absolútne najzaujímavejšia nová vlastnosť

Veľkosť vyrovnávacej pamäte je u rady PowerStore dôležitá ešte z iného dôvodu. Je treba si uvedomiť, že riadič diskového pola, to nie je nič iné, než výkonný počítač alebo keď chcete server. Na tomto serveri beží za normálnych okolností operačný systém diskového pola, dnes v kontajneroch pre ľahkú aktualizáciu jednotlivých funkcií bez nutnosti reštartu.

U PowerStore ale exituje okrem modelov T aj prevedenia označované X, teda napr. PowerStore 1000 X. Na xkách nebeží operačný systém pola priamo, ale ako jeden z virtuálnych serverov v prostredí VMware vSphere spustenom ako základný systém v riadiči. Vďaka tomu môžete aj ďalšie virtuálne servery, extrémne náročné na diskové operácie prevádzkovať priamo na riadičoch a tu je už jasné, že veľké caché vám ich umožní prevádzkovať vo väčšom množstve.

Databázový server tak získa neskutočne nízku latenciu pri prístupe k dátam, nebudete musieť čakať, kým sa dáta ‘‘pretlačia‘‘ cez všetky vrstvy hardwaru aj softwaru, ako keď putuje z diskového pola cez jeho riadiče do HBA serverov a až potom sú presunuté do pamäti a procesorov. Proste úžasná vec. Jedinou drobnou škvrnkou je to, že PowerStore 500 existuje len vo verzii T, teda klasickej.

Dôraz na vysokú dostupnosť a škálovateľnosť

DELL PowerStore je navrhnutý tak, aby obidva riadiče fungovali v pravom active-active móde. Doplnením o tzv. Metro nody postavíte active-active Metro Cluster cez 2 lokality (v každom 1 diskové pole a Metro nody).

DELL PowerStore sa dá taktiež škálovať. Od modelov 1000 vyššie sa dajú pridávať ďalšie diskové police, u všetkých modelov sa dajú navýšiť dvoj riadiace polia až na štyri a vytvoriť tak lokálny cluster spravovaný z jedného managementu, ktorý vám umožní dynamicky presúvať diskové zväzky podľa záťaže medzi poliami a to bez odstávky podobne ako funguje funkcia DRS u VMware.

Ďalšie zaujímavé funkcionality

Okrem využitia NVMe technológie pre rýchle ukladanie a čítanie dát, veľkej vyrovnávacej pamäti a výkonných procesorov riadičov máme k dispozícii ešte jednu funkcionalitu pre dosiahnutie zatiaľ nedosiahnuteľných parametrov. Vyrovnávacia pamäť sa dá totiž ešte ďalej nafúknuť a to ako pre čítanie, tak zápis dosadením NVRAM modulov. Ty majú bezmála rovnaký výkon ako DIMM moduly a priaznivejšiu cenu, sú vždy dva alebo štyri podľa modelov a konfigurované v RAID1.

SCM (Storage Class Memory) je výkonovo rovnakou technológiou ako NVRAM, v tomto prípade Intel Optane s kapacitami 375 alebo 750 GB na jeden modul, tieto moduly sa dajú ľahko osadiť do základného dvoj riadiaceho boxu PowerStoru v maximálnom počte podporovanom príslušným modelom.

Vnútorná organizácia diskovej kapacity je veľmi moderná, dalo by sa povedať virtualizovaná, analógia RAID tu použitá sa nazýva Dynamic RAID a vyznačuje sa okrem možnosti prežiť jeden alebo dva súčasne poškodené disky v skupine tiež distribuovaným spare diskom. Ten zvýši schopnosť prečkať poruchy diskov až na tri súčasne.

Naše skúsenosti s testovaním demo produktov

V súčasnej dobe sú na Slovensku dve demo zariadenia PowerStore 500. Jedno z nich máme v AUTOCONTE a ako prví ho od leta aj starostlivo testujeme. Dnes môžeme na základe skúsenosti povedať, že produkt naplnil naše očakávania.

Vysoký výkon s nízkou latenciou, ľahká inštalácia a správa, kapacita dostatočná pre veľkú časť našich zákazníkov. Veľké množstvo kombinácií pre pripojenie do IT infraštruktúry, napojenie na analytický portál so strojovým učením a umelou inteligenciou CloudIQ. Proste paráda.

 

Výhody ako ich vidí náš špecialista

DELL PowerStore je moderné podnikové úložisko pre vaše dáta. A to nie je len prehlásenie, samy sme si overili, že na ňom dosahujeme sľubovaných parametrov vďaka využitiu tých najmodernejších technológií pre ukladanie dát. Sme tak schopní navrhovať klasickú IT infraštruktúru na výkonnom, nízkolatenčnom úložisku, ktoré sa bude dať ďalej rýchlo vyvíjať vďaka novému spôsobu písania operačného systému s využitím kontajnerov.

Pokiaľ ste počuli alebo už z praxe poznáte termín DevOps, práve na významnom zrýchlení cyklu od napísania nového kódu do jeho nasadenia do produkcie sú nové metódy programovania založené. Operačný systém úložiska tak dnes nie je nutné aktualizovať vždy a len celý naraz, ale dajú sa aktualizovať iba jeho kontajnerové časti a to bez skôr nutných a často nebezpečných reštartov celého úložiska.

Kontakt na AC špecialistu a dopyt

Pokiaľ vás informácie k tejto oblasti našej ponuky zaujali, máte špecifické dotazy či záujem o upresnenie k vašej konkrétnej  situácii, kontaktujte AC špecialistu Gabriela Feketeho na e-mail: gabriel.fekete@autocont.sk

S obchodným dopytom sa obráťte na svojho AUTOCONT obchodníka. Pokiaľ ešte nepatríte k našim zákazníkom, vyhľadajte kontaktné údaje nášho najbližšieho  regionálneho centra.  Sme nablízku v každom kraji a radi vám pomôžeme s akoukoľvek IT potrebou vašej organizácie.

Chcete viac informácií?