Najrozšírenejší systém pre výstavbu hyperkonvergovanej IT infraštruktúry

VMware VSAN. Nepoznáte? Nič sa nedeje. Človek ľahko skĺzne do nesprávnych predpokladov, ako nás učí Jaroslav Dušek na základe Štvor dohôd Dona Miguiela Ruiza. Pokúsim sa vám túto VMware technológiu trošku priblížiť.

Najznámejšie implementovaný systém VMware je predovšetkým produkt vSphere, systém umožňujúci virtualizáciu serverov. Doba ale značne pokročila a vďaka obrovskej výkonnosti serverových procesorov, veľkosti pamäte, prípadne rýchlosti SSD diskov do serverov, sa dalo pár chytrých hláv dokopy a vymyslelo úplne iný princíp zdieľaného úložiska, než sme pre virtuálne servery vždy používali. Dokonca na interných diskoch umiestnených v serveroch pre vSphere vybudovali vysoko dostupné úložisko. Rovnaké, ako keby ste mali dve úložiska tej najvyššej alebo aspoň strednej triedy, schopné poskytovať dáta aj v okamihu, kedy jedno z nich prestane fungovať alebo je cielene odstavené. Čo hovoríte, dobrý nápad, nie?

Nápad menom VMware vSAN

Aktiváciu VSAN vykonáte priamo z prostredia vSphere, len k tomu potrebujete kúpiť zodpovedajúce licencie. Celá konfigurácia ako aj virtuálnych serverov, tak úložiska pre nich, sa potom robí z jediného miesta. Nemusíte mať zvlášť administrátorov serverov a úložísk, všetko zvládne jeden človek, prípadne vám pomôžeme v AUTOCONTe.

A koľko musíte mať serverov s internými diskami, aby to celé správne fungovalo? Absolútny minimum sú servery dva, lepšie však tri, maximum je dnes šesťdesiat štyri. S tým už sa dajú pokryť potreby prakticky ktoréhokoľvek zákazníka, od najmenších až po tie naozaj veľké.

vSAN je softwarovo-definované úložisko

VSAN je plne integrovaný do VMware vSphere ako distribuovaná vrstva softvéru v rámci hypervisora ​​ESXi a spoločne s hw serverov na ňom možno vybudovať kvalitnú hyperkonvergovanú infraštruktúru (HCI). O VMware VSAN sa tak často bavíme ako o softvérovo definovanom dátovom centre (SDDC).

Agreguje zariadenie pre ukladanie dát, aby vytvoril jeden fond úložiska, zdieľaný všetkými hostiteľmi v rámci klastra VSAN. Hybridné VSAN cluster používa flash (SSD, NVMe alebo SCM) zariadenia ako vyrovnávaciu pamäť (cache) a ďalšie disky (HDD) ako kapacitné. All-flash VSAN cluster používa flash zariadenia pre cache i kapacitu.

Hlavné prínosy

VSAN eliminuje potrebu externého zdieľaného úložiska a zjednodušuje konfiguráciu úložiska prostredníctvom správy založenej na zásadách úložiska (SPBM). Pomocou zásad úložisko virtuálneho počítača môžeme definovať požiadavky a možnosti úložisko. Slúži najširšiemu ekosystému hybridných cloudov zo všetkých dodávateľov HCI.

Umožňuje rozvíjať prostredie vSphere lokálne aj v cloude s využitím hyperkonvergovanej infraštruktúry, ktorá znižuje celkové náklady na vlastníctvo (TCO) vďaka efektivite prevádzky a ľahko sa prispôsobuje rastúcim nárokom. VMware VSAN skracuje dobu na zaškolenie vďaka novému intuitívnemu rozhraniu a zrýchľuje rozhodovanie administrátorovi IT infraštruktúry na základe pokročilého monitorovania a analytických nástrojov.

Prečo zvoliť VSAN pre hyperkonvergovanú infraštruktúru?

Pretože je integrovaný s hypervízorom VMware vSphere a my si tak môžeme užiť škálovateľnú, vysoko výkonnú a zabezpečenú infraštruktúru s virtualizačným softvérom jediného výrobcu. VMware VSAN predstavuje úspornú, ale vysoko dostupnú a výkonnú architektúru, ktorá umožňuje prevádzkovať moderné aplikácie na najnovšom hardvéri. VMware VSAN je prevádzkovaný na štandardných x86 serveroch a ich komponentoch. To nám umožňuje významne znižovať cenu za hw výbavu IT infraštruktúry a súčasne nerezignovať na enterprise funkcie.

Hyperkonvergovaná IT infraštruktúra je využiteľná pre tradičné, ale aj natívne cloudové aplikácie. Ponúka bezproblémovú správu virtuálnych strojov aj aplikácií založených na kontajneroch s výhodami integrácie s VMware Tanzu. HCI na VMware VSAN možno využiť kdekoľvek spoločne s najrozsiahlejším ekosystémom v obore: 15 dodávateľov serverov OEM a natívnych služieb s poprednými verejnými cloudami vrátane AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud a Alibaba Cloud. Vďaka spomínanému ekosystému tak môžeme ľahko budovať akýkoľvek scenár - od privátneho, cez hybridný, až do verejného cloudu prakticky v neobmedzenom počte scenárov, navyše veľmi jednoducho meniteľných za prevádzky.

Vylepšené funkcie VMware vSAN 7

Kľúčové vylepšenia vo verzii VSAN 7 a VSAN Update 1 viedla k významnému zvýšeniu výkonu. Nižšia latencia, vyššej úrovne IOPS a priepustnosti, optimalizácia CPU, vylepšená paralelizácia, rýchlejšie resynchrónne operácie či vylepšenie sieťovej komunikácie, sú významné dôvody pre upgrade vášho VSAN prostredia.

K dispozícii sú aj ďalšie nové funkcionality ako sú súborové služby s podporou protokolov SMB a NFS vrátane overovania cez AD či Kerberos a rýchlejšie reštarty klientov a upgrade clusterov pomocou vSphere Lifecycle Manager (VLCM). Podpora HTML5 klienta VMware vSphere poskytne správcom VSAN jednotné a intuitívne prostredie pre správu, ktoré prinášajú nové funkcie a optimalizuje pracovné postupy pre prevádzku VSAN.

Funkcia kontroly stavu vRealize Operations integrovaná vo vCenter Server umožní na jednej obrazovke sledovať a riadiť viac HCI prostredia. vRealize Operations poskytne globálny prehľad o prevádzke prostredia VSAN na šiestich nových prehľadových paneloch integrovaných do vCenter Server, ktoré zákazníkom umožní sledovať kapacitu, výkon, kľúčové ukazovatele, výstrahy a pod. Táto funkcia nevyžaduje samostatnú licenciu vRealize Operations a je k dispozícii všetkým zákazníkom, ktorí vlastnia licenciu VSAN Advanced alebo VSAN Enterprise.

Nová verzia má aj schopnosti automatickej opravy, kde inteligentné prideľovanie zdrojov zmierňuje dopad udalostí ako zlyhanie hardvéru, ktoré narúšajú prevádzku a možnosť zapnutia iba kompresiu dát, vďaka ktorej možno docieliť efektívneho ukladanie dát bez réžie, ktorá je inak potrebná pre deduplikáciu dát.

Zlepšené šifrovanie VSAN zaisťuje dátovú prevádzku medzi hosťami a možno ho teraz riešiť aj bez ďalšej pridanej Key Management Server (KMS) infraštruktúry. Pre šifrovanie dát je KMS infraštruktúra z nutnosti ukladať kľúča mimo prevádzkovú infraštruktúru, stále potrebné. Oba druhy šifrovania však spĺňajú prísne štandardy FIPS 140-2.

Máte zájem o viac informácií?

Ak vás informácie k tejto oblasti našej ponuky zaujali, máte otázky či záujem o upresnenie k vašej konkrétnej situácii, kontaktujte AC špecialistu: Marián Mifkovič, marian.mifkovic@autocont.sk 

Prípadne sa obraťte na svojho obchodníka v rámci AUTOCONT regionálneho centra.

Záujem ?