Sú vaše dáta chránený alebo nechránený diamant? Zistite, ako vám môže pomôcť Safetica.

Každý rok zažije až 80 % spoločností bezpečnostný incident, iba 9 % sa o tom dozvie. Veľmi významný únik citlivých dát znamená pre firmy stratu priemerne do 4 miliónov Eur. Ako sa chránite, aby ste neboli v týchto štatistikách?

Podnikanie stojí a padá s dátami a informáciami. Strata alebo krádež citlivých dát môžu poškodiť meno vašej spoločnosti, spôsobiť finančné straty alebo vás pripraviť o náskok pred konkurenciou. Za úniky citlivých dát navyše často hrozia aj sankcie.

Safetica Technologies je česká spoločnosť pôsobiaca na trhu softvérovej ochrany proti únikom firemných dát. V súčasnosti chránia popredné automobilky, výrobné, strojárske, finančné ale aj obchodné či logistické firmy, a to vo viac ako 120 krajinách po celom svete.

Ochrana vašich dát pred únikom

Poslali ste už niekedy e-mail na zlú adresu? Alebo ste stratili USB flash disk? Únik dát môže byť spôsobený omylom, ale často dochádza aj k zámernému vynášaniu – napríklad nespokojným zamestnancom. Safetica je DLP (Data Loss Prevention) riešenie na ochranu citlivých dát, ako sú databázy dodávateľov a zákazníkov, čísla kreditných kariet, know-how, konštrukčné výkresy alebo zmluvy.

Safetica spozná, kto s akým dokumentom pracuje a podľa nastavených pravidiel zablokuje zakázanú činnosť, informuje administrátora, alebo poučí zamestnanca o bezpečnostnej smernici. Ak dokument opúšťa firmu (napríklad na USB flash disku), Safetica vynúti zašifrovanie tohto zariadenia. Takže nikto nepovolaný sa k citlivému obsahu nedostane. A to ani v prípade straty alebo krádeže takého zariadenia.

Produktové portfólio

Safetica ponúka svoje produkty v niekoľkých variantoch, ktoré sa líšia dostupnými funkciami. Safetica Discovery pomáha zistiť, ako sa firemné dáta využívajú, kde sa nachádzajú a kam sa posielajú. Vďaka auditným záznamom predídete úmyselným únikom dát. Safetica Protection ponúka komplexnú ochranu dát pred únikom a je tak ideálny na ochranu kritických dát spoločnosti. Najvyššia edícia Safetica Enterprise potom pridáva ďalšie funkcie ako napríklad integráciu so SIEM riešeniami alebo integráciu s FortiGate riešením.

Pre vyššie uvedené produkty ponúka Safetica rozšírenie pomocou dvoch extra modulov. Modul Safetica UEBA vám pomôže získať podrobný prehľad o aktivitách a správaní užívateľov a zistíte, ako je využívaná pracovná doba zamestnancov. Modul Safetica Mobile potom umožňuje ochrániť dáta na mobilných zariadeniach, získate prehľad o stave mobilných zariadení a identifikujete riziká a budete schopní včas zareagovať na prípadnú stratu zariadenia pomocou Anti-theft funkcií.

Čo so Safetica zistíte a budete mať k dispozícii?

Vďaka riešeniu od spoločnosti Safetica budete mať prehľad o tom, ktoré súbory sa dostali mimo firmu, kto neoprávnene manipuloval s citlivými dokumentmi, kde boli porušené bezpečnostné nariadenia, aké dokumenty sa zbytočne tlačili alebo ktoré softvérové ​​licencie nie sú využité. Budete mať k dispozícii bezpečnostný audit vo vašej firme, okamžité upozornenie v prípade problému, mesačné súhrnné prehľady v e-maile, online prístup k záznamom o incidentoch a ich detailoch a nakoniec aj spôsob, ako vzdelávať používateľa a zabrániť náhodnému úniku dát.

Kontakt na AC špecialistu a dopyt

Pokiaľ vás informácie k tejto oblasti našej ponuky zaujali, máte špecifické otázky či záujem o upresnenie k vašej konkrétnej situácii, kontaktujte AC špecialistu: Igor Ftáček, igor.ftacek@autocont.sk

S obchodným dopytom sa obráťte na svojho AUTOCONT obchodníka. Pokiaľ ešte nepatríte k našim zákazníkom, vyhľadajte kontaktné údaje nášho najbližšieho  regionálneho centra. Sme nablízku v každom kraji a radi vám pomôžeme s akoukoľvek IT potrebou vašej organizácie.

Chcete viac informácií?