DELL Cyber Recovery riešenia

Štúdia DELL Cyber Recovery z pohľadu vedy

Riešenie kybernetickej obnovy Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery poskytuje komplexné riešenie v boji proti ransomvéru a deštruktívnym kybernetickým útokom. Ide o vyspelé riešenie s piatimi rokmi na trhu a stovkami zákazníkov. Softvér Cyber Recovery automatizuje synchronizáciu údajov medzi produkčnými systémami a chráneným zabezpečeným úložiskom, pričom vytvára nemenné kópie v oddelení s uzamknutými zásadami uchovávania. Ak dôjde ku kybernetickému útoku, užívatelia môžu rýchlo identifikovať čistú kópiu údajov, obnoviť kritické systémy a znova uviesť firmu do prevádzky.

PowerProtect Cyber Recovery sa spolieha na koncept dátového „bezpečnostného úložiska“. Toto bezpečnostné úložisko nie je ďalšie dátové centrum – zvyčajne sa nachádza vo výrobnom alebo podnikovom dátovom centre alebo niekedy u poskytovateľa riešení tretej strany. Prístup do tohto úložiska je zabezpečený cez „prevádzkovú izoláciu“.

Kľúčové prvky riešenia Cyber Recovery

Len riešenie PowerProtect Cyber Recovery má automatizovanú, riadenú logickú izoláciu na ochranu údajov. Niektoré iné riešenia si nárokujú „izoláciu“, pretože dáta môžu byť oddelené od výrobnej siete (napríklad kópia dát uložených v cloude); avšak s týmto prístupom môžu byť údaje stále prístupné zlým aktérom a samotná kópia mimo pracoviska neposkytuje úplnú izoláciu.

Samotné chránené zabezpečené úložisko Cyber Recovery je fyzicky a logicky izolované. Nedá sa otvoriť ani ovládať z výrobnej strany, ani k nemu nie je možné pristupovať, pokiaľ osoba nie je fyzicky v tejto trezorovej miestnosti.

PowerProtect DD Compliance Retention Lock vyhovuje štandardu 17a-4(f)(ii). Nedá sa vypnúť bez samostatného hesla bezpečnostného pracovníka a potom len pre novo uložené dáta. Táto schopnosť bola ďalej posilnená, aby chránila pred ešte pokročilejšími útokmi, ako NTP manipulácia.

Cyber Recovery môže chrániť a povoliť obnovu záložných sád akéhokoľvek dodávateľa, ktoré môžu zapisovať do zariadenia PowerProtect.

V auguste 2020 sa PowerProtect Cyber Recovery stalo prvým a v čase, keď bol tento dokument publikovaný, jediným riešením, ktoré získalo potvrdenie za splnenie všetkých požiadaviek na uchovávanie údajov štandardu.

Kontakt na AC špecialistu

V prípade vášho záujmu o danú tému, resp. zodpovedanie vašej otázky sa obráťte na nášho AC špecialistu: Gabriel Fekete, gabriel.fekete@autocont.sk.

Pokiaľ ešte nepatríte k našim zákazníkom, použite pre dopyt náš formulár či vyhľadajte kontaktné údaje nášho najbližšieho regionálneho centra.

Sme nablízku v každom kraji a radi vám pomôžeme s akoukoľvek IT potrebou vašej organizácie.

Chcete viac informácií?