Premeňte údaje v obchodných výsledkoch pomocou HPE Aruba ESP

Zoznámte sa s prvou priemyselnou platformou založenou na umelej inteligencii, ktorá zjednocuje a automatizuje správu firemnej siete a zvyšuje jej bezpečnosť. Na podnikovej sieti sa generuje viac dát a to prináša nové výzvy.

Nové výzvy pre správu podnikovej siete

Na sieti sa generuje čím ďalej viac dát. Pre vašu spoločnosť to síce vytvára nové príležitosti, ale aj nové výzvy pre správu IT. Keď viac dát, tak aj viac nástrojov a tým sa spomaľuje riešenie problémov.

Odstránenie všetkých problémov v sieti môže zabrať až 70% času vašich IT špecialistov, pretože zabezpečenie a sledovanie všetkých zariadení je ťažké, a náklady nám len rastú ...

Využite potenciál a výhody HPE Aruba ESP

Pre správcov siete je "vyslobodením" mať jediný operačný model naprieč infraštruktúrou. Na vykonávanie každodenných operácií už nemusia žonglovať s pol tuctom nástrojov, kopírovaním a vkladaním informácií z jedného do druhého. HPE Aruba ESP zjednocuje všetky sieťové domény (káblové, bezdrôtové a WAN) a všetky umiestnenia.na jednu zjednotenú platformu.

SIEŤ SA STÁVA:

Unifikovaná - získajte kontextovú viditeľnosť a ľahko a efektívne ovládajte všetky domény. Aruba Unified Infrastructure zjednodušuje a vylepšuje IT operácie pomocou cloudového natívneho obrazu pre WLAN, LAN a SD-WAN naprieč areálmi, pobočkami, dátovými centrami a vzdialenými pracovníkmi.

Automatizovaná s umelou inteligenciou - automaticky sledujte a opravujte svoje Wi-Fi, káblové a SD-WAN prostredie pomocou Aruba AIOps. Vďaka nazhromaždeným získaným dátovým bodom môžete predvídať a riešiť problémy skôr, než sa dotknúť samotných užívateľov. Skrátite dobu riešenia problémov až o 90% a zvýšite kapacitu siete až o 25%.

Bezpečná - zvýšte jednoducho ochranu siete. Aruba ESP so Zero Trust Security poskytuje kompexnú sadu funkcií ako je viditeľnosť, kontrola a vymáhanie riešení tak, aby spĺňali požiadavky decentralizovanej sieťovej infraštruktúry.

K dispozícii ako služba - s flexibilnými možnosťami spotreby a financovania. Môžete tak reagovať podľa potreby a ľahko nasadzovať najnovšie sieťové technológie.

 

Preveďte dáta na obchodné výsledky

  • Analyzujte a konajte - nechajte prehovoriť umelú intelienciu a automatizáciu, ktorá vám odporučí s presnosťou cez 95%, ako optimalizovať svoju sieť bez toho, aby ste museli plávať morom informácií.
  • Chráňte - použite osvedčené postupy Zero Trust Security proti hrozbám založených na zariadeniach a internete. Ochráňte svoju spoločnosť, informácie o zákazníkoch, pacientoch, obchodných partneroch v bezpečí, obmedzením prístupu k sieti na základe rolí, zásad a podrobných informácií o profile zariadenia.
  • Pripojte - zjednocujte užívateľov a zariadenia naprieč celým prostredím. Uľahčite identifikáciu a ovládanie zariadenia v sieti, aby ste sa mohli sústrediť na poskytovanie najlepších užívateľských skúseností.

Máte záujem o viac informácií?

Pokiaľ vás informácie k tejto oblasti našej ponuky zaujali, máte otázky či záujem o upresnenie k vašej konkrétnej situácii, kontaktujte AC špecialistu: Igor Ftáček,  igor.ftacek@autocont.sk. Prípadne sa obráťte na svojho obchodníka v rámci AUTOCONT regionálneho centra.

Chcete viac informácií?