HPE Nimble Storage dHCI. Revolúcia v ponuke HCI riešení.

Skráťte čas nasadenia, zabudnite na technické problémy a optimalizujte prevádzku svojho IT prostredia bez ohľadu na typ záťaže. Či už ide o bussiness-critical aplikácie alebo štandardnú prevádzku.

Rozrastajúca sa hyperkonvergencia

Správcovia virtuálnych prostredí v súčasnosti spravujú stále komplexnejšie systémy. Správa takýchto systémov si vyžaduje od správcov stále rozsiahlejšie znalosti súčasne v mnohých disciplínach. Znalosti v prostredí sietí, diskových úložísk, bezpečnosti a mnoho iných. Administrátori v súčasnosti teda čelia výzvam v správe či už tradičných aplikácií, tak aj v správe moderných aplikácií. Ide o boj so stále narastajúcim počtom často nekontrolovaných VM. A zároveň pri tom všetkom musia čeliť aj tlaku znižovania nákladov.

Hyperkonvergovaná infraštruktúra (HCI) je odpoveďou na všetky tieto výzvy. Poskytuje výpočtový výkon, úložný priestor aj sieťové funkcie na izolovanie od základnej infraštruktúry. Ide o ideálnu architektúru, ktorá zjednodušuje nasadzovanie, správu a ladenie infraštruktúry. Zároveň umožňuje škálovanie výpočtového výkonu a úložného priestoru.

Prechod z HCI na HCI 2.0 je nevyhnutný. Dôvodom je nová architektúra, ktorá prináša prostredie HCI s jednotnou správou a prevádzkou zameranou na VM s vyššou mierou dostupnosti, väčším výkonom a flexibilitou v oblasti škálovania. HPE Nimble Storage dHCI umožňuje správcom virtuálneho prostredia zvýšiť flexibilitu a zrýchli nasadenie riešení na trh vďaka platforme, ktorá je určená ako pre bussines-critical aplikácie tak pre bežnú prevádzku.

HPE Nimble storage dHCI

Jednoduchá a zároveň tak inteligentná

HPE Nimble Storage dHCI posúva HCI na novú úroveň a odstraňuje prekážky, ktoré jej bránili v prevádzke náročnejších aplikácií. Pomocou najpokročilejšej umelej inteligencii pre infraštruktúru v odvetví, ktorou je HPE InfoSight, prináša HPE Nimble Storage dHCI podnikom dokonalo jednoduché virtuálne prostredia aj pre náročné aplikácie, s efektívnym využitím zdrojov a dátovou odolnosťou pre riešenia, ktoré musia byť neustále dostupné.

Správcovia VM sa stretávajú so zdrojovými obmedzeniami a informačným preťažením, ktoré znižujú produktivitu. Komplexná správa zložitej infraštruktúry si vyžaduje drahocenný čas a dostáva správcov do neprebádaných oblastí. HPE Nimble Storage dHCI umožňuje správcom VM vytvoriť komplexnú infraštruktúru, vrátane výpočtového výkonu, úložného priestoru a siete, v priebehu niekoľkých minút vďaka automatizačnému softvéru dHCI. Dlhodobá správa je potom jednoduchá a samostatná prostredníctvom VMware vCenter®. Plánovanie je jednoduché, keďže prognóza zdrojov prebieha preskriptívne cez viacerých nájomníkov vďaka technológii HPE InfoSight.

HPE Nimble Storage dHCI je rýchle a samoobslužné riešenie kombinujúce konfiguráciu, monitoring a automatizáciu prostredníctvom známeho rozhrania  VMware vCenter. Riešenie ponúka softvérovo definované dátové služby integrované priamo s VMware vSphere® a VMware vSphere® Virtual Volumes, ktoré poskytujú natívnu podporu pre virtuálne stroje. Riešenie tiež obsahuje tzv. what-if simulácie, ktoré pomáhajú pri konsolidácii aplikácií, a tiež aplikačné odporúčania pre samooptimalizáciu zdrojov. HPE Nimble Storage dHCI zjednodušila správu systému aj prostredníctvom one-clik aktualizácií ktorá v jednom balíku obsahuje garantovanú sadu aktualizácií všetkých komponentov, VMware ESXi, Firmware, NimbleOS a Nimble Connection Manager (NCM).

Absolútna odolnosť

Nikdy nekončiaci vývoj aplikácií a nárast objemu dát logicky vedie k častejšiemu výskytu technických problémov. Prevádzkovanie aplikácií musí byť bezvýdavkové a zároveň čo najefektívnejšie. Počet virtuálnych serverov tvoriacich tieto aplikácie však narastá a s ním nekontrolovane rastie aj množstvo dát. To zaťažuje identifikáciu potenciálneho problému v dostatočnom predstihu aby bolo možné včas na neho reagovať.

HPE Nimble Storage dHCI udržuje aplikácie neustále funkčné a výkonné vďaka technológii HPE InfoSight. Prístup k metadátam z celej infraštruktúry vrátane dát z VM umožňuje vykonávať unikátnu sadu prediktívnych analýz, ktoré dokážu potenciálny problém odhaliť včas a na základe skúseností z iných systémov navrhnúť a aplikovať správne riešenie, vďaka čomu prinášajú až 85 % mieru automatického riešenia problémov na nainštalovaných zariadeniach. Rozsiahle VM farmy sa tak dokážu ľahšie kontrolovať a zdroje aplikácií sú lepšie optimalizované.

Medzi konkrétne spôsoby, akými pomáha HPE Nimble Storage dHCI vytvárať rýchlu aplikačnú platformu, patrí aj all-flash úložný s IOPS výkonom a latenciou menšou ako jedna milisekunda pri náročných aplikáciách. Vysoká spolahlivosť systému je dosahovaná viacerými parametrami: dostupnosťou na úrovni 99,9999 %, automatizovanou kvalitou služieb, pokročilou dátovou integritou, ktorá toleruje výpadok troch diskov, natívnym zálohovaním a replikovaním, ktoré umožňuje ochranu dát na lokálnej ale aj cloudovej úrovni.

Efektívna škálovateľnosť

Nepružná infraštruktúra vedie k plytvaniu zdrojmi a vedie k striktnému rozhodnutiu, či aplikácie prevádzkovať lokálne alebo vo verejnom cloude. Bráni tak v implementácií hybridných cloudových stratégií.

HPE Nimble Storage dHCI prináša efektivitu do každého prostredia naprieč hybridnými cloudmi bez ohľadu na rozsah. Nezávislé škálovanie výkonu a kapacity umožňuje flexibilitu v rôznych pracovných oblastiach, od transakčných databáz, ktoré potrebujú vyšší výkon, až po dátové úložiská, ktoré potrebujú väčšiu kapacitu, pričom predchádza nákladnej tvorbe nadmerných rezerv. Nedeštruktívne škálovanie umožňujú flexibilné možnosti ukladania, medzi ktorými nechýba all-flash, hybrid flash a HPE Cloud Volumes.

Podniky môžu rozšíriť možnosti efektívneho škálovania na cloud vďaka natívnej dátovej mobilite na úrovni lokálneho a cloudového úložiska s podporou pre Google™ Anthos a HPE Cloud Volumes. Okrem toho ponúka garancia HPE Store More Guarantee uloženie väčšieho množstva dát na TB v porovnaní s konkurenčnými poľami, pričom priemerní zákazníci dosiahnú až 5x úsporu dát na flash úložisku.

Súčasťou riešenia HPE Nimble Storage je aj program Timeless Storage. Tento program zahŕňa záruku prevádzkyschopnosti, budúceho vylepšovania, dostupnosti všetkých súčasných aj budúcich funkcií v cene riešenia a poplatok za štandardnú podporu.

HPE prichádza s inteligentnou dátovou platformou

HPE prichádza s inteligentnou dátovou platformou pre váš hybridný cloud, založenou buď na ponuke HPE Nimble Storage dHCI, alebo na iných produktoch z portfólia. Dostupnosť na úrovni 99,9999 % a zvýšenie efektivity IT o 85 % je možná len vďaka technológii HPE InfoSight na báze AI. Súčasťou tohto portfólia je HPE Synergy s riešením HPE Primera, HPE Nimble Storage dHCI a HPE SimpliVity.

Začnite

Riešenie HPE Nimble Storage dHCI je veľmi jednoduché na použitie, pripravené na podporu aj náročných aplikácií a navrhnuté pre maximálny výkon.

HPE Nimble Storage dHCI rozhodne zjednodušuje infraštruktúru akejkoľvek aplikácie bez akýchkoľvek obmedzení. Získate HCI infraštruktúru s jednotnou správou pre dosiahnutie vyššej dostupnosti, spoľahlivosti a flexibility pre všetky typy aplikácií či už ide o štandardné aplikácie alebo business-critical.

As-A-Service

Samozrejmosťou je možnosť nakupovať nie len nové úložiská formou As-a-Service vďaka programu HPE Green Lake. Potrebné zariadenia vám navrhneme, dodáme do vášho dátového centra (prípadne do niektorého hostingového centra), nainštalujeme, sprevádzkujeme konektivitu na HPE portály pre správu a management, po podpise zmluvy vám potom budeme mesačne fakturovať len spotrebovaný procesorový výkon a obsadenú kapacitu úložísk. Podobne ako ste možno zvyknutí na prevádzkovanie niektorých svojich aplikácií v cloude, môžete podľa potreby navyšovať, ale aj znižovať svoje nároky a tým ovplyvňovať fakturovanú čiastku.

Kontakt na AC špecialistu

Pokiaľ vás informácie k tejto oblasti našej ponuky zaujali, máte otázky, či záujem o upresnenie k vašej konkrétnej situácii, kontaktujte AC špecialistu: Marián Mifkovič –Technologický garant: marian.mifkovič@autocont.sk 

Prípadne sa obráťte na svojho obchodníka v rámci AUTOCONT regionálného centra.

Chcete viac informácií?