HPE Primera -flexibilita i jednoduchosť!

Najinteligentnejšie úložisko na svete pre prevádzku podnikových aplikácií. Nedosiahnuteľná dostupnosť, pružný výkon i jednoduchá správa vďaka cloudu.

Evolúcia či revolúcia?

Podniky musia v dnešnej dobe neustále inovovať a ísť vpred, pričom tradičné koncepty pre ukladanie a správu dát už nestačia držať krok. Preto HPE prichádza so zásadnou zmenou, novým evolučným nástupcom obľúbených storage technológií 3PAR, ktorých dostupnosť síce ešte niekoľko rokov potrvá, ale to, čo teraz HPE ponúka aktuálne, prináša revolučné možnosti. HPE Primera sa riadi skoro „sama“ pre akúkoľvek dôležitú podnikovú aplikáciu dneška či zajtrajška. Ide o výkonný storage s najvyššou inteligenciou na trhu navrhnutú pre podnikové aplikácie, prinášajúcu jednoduchú správu i pružnosť vďaka cloudu a ktorá umožňuje inovovať ihneď a bez kompromisov. HPE Primera je poháňaná cloud inteligenciou systému HPE Infosight, umožní okamžitý prístup k dátam, pretože je nakonfigurovaná behom niekoľkých minút a ďalšia prevádzka a správa je taktiež patrične jednoduchá. Naviac je poistená 100% zárukou dostupnosti dát!

Flexibilita a výkon bez kompromisov

Už naďalej nemusíte obetovať rýchlosť na úkor pružnosti. HPE Primera mení definíciu high-end storage svojou inteligenciou, jednoduchosťou, extrémnou flexibilitou a výkonom. Vďaka HPE Infosight už nemusíte strácať čas vlastným ladením, pretože systém sa sám nastaví a priebežne adaptuje na základe nazbieraných dát. Okrem toho disponuje veľmi jednoduchým a rýchlym start-upom, takže je pripravený k prevádzke v rámci minút. Prediktívna akcelerácia a multi-nodová architektúra zaisťuje, že vaše tradičné i moderné aplikácie budú vždy bežať rýchlo a plynulo. So vstavaným AI a strojovým učením HPE Primera optimalizuje rozdelenie objemov práce, pričom garantuje stálu a konzistentnú rýchlosť behu aplikácií. 

100% dostupnosť ako štandard

Neveríte? HPE Primera je postavená na unikátnej multinodovej active/active architektúre, všetky zdroje sú vybalansované pre maximálny výkon, dátové cesty sú redundantné a umožňujú paralelný prístup k dátam. HPE Primera prináša App-Aware flexibilitu systému, ktorá predpovedá a zabraňuje narušeniu. Chráni vás proti zlyhaniu siete i úložiska, tak aby nebola narušená kontinuita vášho podnikania. HPE ponúka 100% záruku dostupnosti pre ničím nerušenú prevádzku a kľud v duši. Vďaka globálnej inteligenci a all-active architektúre tak zdvíha HPE Primera latku pre kritickú spoľahlivosť. Záruka 100% dostupnosti dát je zahrnutá v štandardnej verzii s proaktívnou podporou - bez akýchkoľvek ďalších zmlúv či podmienok.

HPE InfoSight, správa s globálnou inteligenciou

Neoddeliteľnou súčasťou systému HPE Primera je teraz najvyspelejšia umelá inteligencia pre IT infraštruktúru na trhu - HPE Infosight, cloudový informačný systém pre analýzu a efektívne riadenie storage i infraštruktúrnych riešení HPE. Systém optimalizujúci výkon a prerozdeľujúce objemy práce v reálnom čase. Tvorí tak jediný end-to-end systém s umelou inteligenciou pre samospravujúce úložisko na trhu. HPE InfoSight ale pomôže i so zrýchlením podnikových aplikácií. Ak dáte totiž dohromady štatistiky z väčšieho počtu rovnakých diskových polí, previažete ich vďaka informáciám o virtuálnych serveroch i s aplikačnou vrstvou, tak budete schopní analyzovať nielen chovanie a stav poľa i virtuálnych serverov, ale i chovanie aplikačného prostredia samotného. A to je hlavný dôvod, prečo je HPE InfoSight tak výnimočný. 

Výnimočný operačný systém i ďalšie služby

Vo svojej triede unikátny operačný systém umožňuje HPE Primera radikálne zjednodušiť inštaláciu, správu a údržbu diskového poľa. Tento OS tak umožňuje rýchle aktualizácie bez nutnosti dlhodobého plánovania. DevOps spôsob využitia kontajnerov pre programovanie SW kódu priniesol možnosť aktualizácie iba tej časti operačného systému, ktorá prekonala nejakú zmenu, proces od vývoja k uskutočneniu aktualizácií sa tak významne zrýchlil a stal sa bezpečnejším.

Timeless storage je program, ktorý umožňuje priobjednať k poľu, služby s množstvom ďalších výhod. Napr.: SW licencie pre prevádzku poľa sú súčasťou riešenia, a to platí i pre budúce nové vlastnosti; možnosť každé tri roky bezplatne od HPE získať nový kontrolér s garanciou výkonnostného nárastu; garanciu, že cena servisnej podpory sa nezvýši po skončení predplatenej podpory. Systém HPE Primera môže byť poskytovaný i celý ako služba, čiže platíte len za to, čo skutočne využívate. HPE Primera mení štandardy na trhu!

HPE Primera v číslach

Najinteligentnejší storage na svete pre podnikové aplikácie, ktorý prináša extrémnu pružnosť a výkon s dynamikou cloudu.

  • 93 % menej času - zvýšte rapídne svoju výkonnosť.
  • 100 % záruka dostupnosti - predvída a zabraňuje narušeniam cez celú infraštruktúru.
  • 122 % rýchlejší výkon Oracle - spojte tradičné a moderné aplikácie v jedno.

Obráťte sa na AC špecialistu

Ak máte záujem o informácie o tejto oblasti nášho kádra, máte otázky alebo záujem o to, ako sa oboznámiť s vašou konkrétnou situáciou, kontaktujte AC: Marián Mifkovič, marian.mifkovic@autocont.sk

V prípade potreby sa obráťte na svojho predajcu v regionálnom centre AUTOCONT

Záujem ?