Kybernetickí predátori nikdy nespia. Majte stále aktívne zabezpečenie.

Ucelený koncept HP Wolf Security zahŕňa zabezpečené počítače a tlačiarne s rozsiahlou sadou softwaru a služieb pre zvýšenie ochrany koncových bodov a odolnosti inštitúcií. Zvážte úroveň HP ochrany pred kybernetickými útokmi.

Nová generácia zabezpečenia

Behom pandémie sa celkový objem kybernetických útokov niekoľkonásobne zvýšil. Hackeri sa pritom zamerali na užívateľov pracujúcich z domova. Spoločnosť HP Inc. prišla s rozsiahlym zámerom vlastného riešenia kybernetickej bezpečnosti a nazvala ho HP Wolf Security. Ide o integrované portfólio koncepčne zabezpečených počítačov, tlačiarní, softwaru a služieb.

Zákazníkom teraz HP ponúka široké portfólio možností zamerané na zaistenie komplexnej ochrany a kybernetickej odolnosti koncových zariadení. Je vždy na posúdení organizácie, čo možno z možností vstavaných bezpečnostných vlastností a funkcií koncových zariadení HP využiť, aké HP kyberbezpečnostné funkcie a služby prípadne dokúpiť alebo čo riešiť inými podnikovými security platformami.

Vyberte si to svoje

Riešenie HP Wolf Security založené na princípoch Zero trust, využíva najmodernejšie technológie umožňujúce zníženie záťaže pracovníkov IT. Zahŕňa taktiež firmware s automatickým obnovením, funkcie detekcie narušenia pamäti a izolácie hrozieb prostredníctvom virtualizácie, či cloudovu inteligenciu. Podnikové portfólio HP Wolf Security je rozdelené do troch kategórií:

  • HP Wolf Security for Business – zahŕňa portfólio vstavaných bezpečnostných funkcií, ktoré sú súčasťou každého zakúpeného firemného počítača.
  • HP Wolf Pro Security – software a služby pre malé a stredné podniky.
  • HP Wolf Enterprise Security pro – software a služby pre štátnu správu a veľké podniky.

HP Wolf Pro Security

HP Wolf Pro Security integruje ochranou pred hrozbami založenej na mikrovirtualizácií, prevencii proti napadnutiu malwarom založenej na antivírusovom riešení novej generácie a ochrane identít. Všetky tieto nadstavbové vrstvy poskytujú dodatočnú ochranu, ktorú môžu IT oddeleniu zaobstarať, nasadiť a prevádzkovať.

  • Threat Containment (ochrana pred hrozbami) zvyšuje štandard ochrany koncových bodov, alebo poskytuje ochranu, ktorá sa nespolieha na detekciu. Hardwarom podporovaná mikrovirtualizácia kompletne izoluje hrozby šíriace sa všetkými najbežnejšími vektormi, bez toho aby to malo dopad na užívateľské prostredie.
  • Malware Prevention (prevencia pre malwarom) je kompletné antivírusové riešenie novej generácie poskytujúce pokročilú ochranu pred malwarom, založenej na prediktívnej detekcii, ku ktorej využíva techniky kombinujúce využitie umelej inteligencie, ako je hlboké učenie a behaviorálna analýza.
  • Identity Protection (ochrana identity) poskytuje vo všetkých obľúbených prehliadačoch ochranu pred pishingovými útokmi, cielenými na prihlasovacie údaje.
  • Vstavané hardwarové zabezpečenia HP sú integrované s vyššie uvedenými riešeniami. Patria k nim napríklad funkcie ako Application Persistence, OS Resiliency či Physical Tamper Protection.

HP Wolf Enterprise Security

Súčasťou riešenia HP Wolf Enterprise Security je funkcia Sure Access Enterpise, ktorá využíva technológiu izolácie. Tá zaisťuje, že kritické aplikácie sú chránené pred všetkým malwarom, ktorým môžu byť napadnuté užívateľské počítače. Táto funkcia vytvára hardwarovo zabezpečené mikrovirtuálne počítače (VM), ktoré môžu chrániť hlavné aplikácie – virtuálne oddeľujú aplikácie od hostiteľského počítača. Aplikácie a dáta sú bezpečne izolované od hostiteľského operačného systému a od útočníkov, ktorí by do operačného systému prípadne prenikli.

Ako pomáha zvyšovanie bezpečnosti?

  • Chráni kľúčové úlohy, ako sú vzdialené činnosti vykonávané na kriticky dôležitých systémoch správcom systému.
  • Umožňuje užívateľom bezpečne pracovať prostredníctvom jedného zariadenia na viacero virtuálnych pracovných staniciach s privilegovaným prístupom (PAW).
  • Zabezpečuje prístup ku kritickým aplikáciám prostredníctvom prehliadača.

A je toho oveľa viac...

Spoločnosť HP zároveň predstavuje novú službu Flexworker, ktorá umožňuje IT oddeleniam zvyšovať produktivitu pracovnej sily a súčasne pomáha chrániť podnikové siete a dáta. Táto nová rozšírená služba Managed Print Service (MPS) umožňuje IT oddeleniam vybaviť pracovníkov pracujúcich čiastočne na home office, zabezpečenými tlačiarňami, ktoré sa dajú monitorovať a automaticky opraviť, pokiaľ zariadenie nevyhovuje podnikovým pravidlám.

HP Wolf Essential Security je naviac súčasťou inteligentných tlačiarní HP+ so zabudovaným zabezpečením – 24 hodín sedem dní v týždni. Tlačiarne HP+ so Smart Security pomáhajú spotrebiteľom a malým firmám zostať o dva kroky dopredu pred hackermi, čo pomáha predchádzať možným malwarovým útokom a bráni tomu, aby vaše dáta skončili v zlých rukách.

Potrebujete viac informácií?

V prípade, že vás téma kybernetickej bezpečnosti HP zaujala, neváhajte kontaktovať nášho obchodníka v rámci regionálneho obchodného centra. Radi vám poradíme.

Chcete viac informácií?