Objavte možnosti Aruba ClearPass

Efektívny systém určený na riadenie prístupu k sieti, jej zdrojom a na ochranu samotnej siete.

Ako mobilita zmenila náš prístup, nielen k sieti

V posledných rokoch sme boli svedkami toho, ako jedno jediné slovo - "mobilita" - výrazne zmenilo celý svet IT a určite to bola jedna z najzaujímavejších zmien. Nie je to však tak dávno, čo nebolo možné ľahko preniesť vaše pracovné zariadenie inam, a práve táto skutočnosť dala správcom siete určitý pocit bezpečia. Sieť tej doby bola statická, nezmenila sa. Nemuselo to tak byť, pretože zariadenia nikam nemigrovali, nieto ešte mimo neho. Ale ten čas je nenávratne preč ... a je to dobré!

Mobilita, ktorou dnes všetci žijeme, chceme ju, pomáha nám, logicky so sebou prináša značné riziká a zložitosti, s ktorými je potrebné sa vedieť vyrovnať na strane siete. Sieť už nie je možné spravovať ako nemenný celok. Dnešné siete majú mnoho segmentov špeciálne navrhnutých pre zariadenia, používateľov, aplikácie atď. Keď k tomu pridáme skutočnosť, že je už celkom bežnou praxou prenášať si pracovné prostriedky alebo naopak pripojiť svoje osobné zariadenia (tzv. BYOD) k podnikovej sieti, nie je možné pokračovať v prevádzke takejto dynamiky ľudskou silou a akonáhle k tejto dynamike pridáme požiadavky na bezpečnosť a zachovanie integrity siete, je zrazu jasné, že to systém chce.

Chce to systém

Systém, ktorý preberá zodpovednosť za bezpečnú kontrolu prístupu zariadenia k sieti a jeho vlastnú ochranu pred nebezpečenstvami prichádzajúcimi práve z pripojovaných alebo dokonca už pripojených zariadení. Systém, ktorý sám dynamicky určí, kedy a kam umiestniť každé zariadenie, vždy s ohľadom na jeho aktuálny "zdravotný stav". Systém, ktorý bude rovnako schopný zaistiť bezpečný a oddelený prístup pre zamestnanca aj hosťa.

Preto musí byť schopný včas zobraziť, upozorniť, ale čo je najdôležitejšie úplne autonómne zablokovať akékoľvek nežiadúce pokusy o prístup k sieťovým prostriedkom pre pristupujúce i práve pripojené zariadenia. Flexibilita a jednoduchosť takéhoto nástroja musí vždy ísť ruka v ruke s bezpečnosťou.

Keď systém, tak Aruba ClearPass!

Aruba ClearPass Policy Manager je práve taký nástroj, ktorý prináša poriadok do prístupovej vrstvy. Pod poriadkom rozumieme schopnosť rozhodovať a riadiť, kto/čo, kedy, kde a za akých okolností nebude mať prístup alebo naopak. Práca s identitou je preto absolútne kľúčová. Základom je proces takzvanej autentifikácie – zosobnenie pristupujúceho používateľa alebo zariadenia (alebo oboch, viď OnGuard nižšie).

Aruba ClearPass OnBoard. BYOD jednoducho a bezpečne

Pripojenie súkromných zariadení k podnikovej sieti je zložitá záležitosť, ktorá si stále vyžaduje spoluprácu IT administrátorov. Modul OnBoard prevedie užívateľa celým procesom pripojenia jeho vlastného zariadenia bez zásahu IT.

Aruba ClearPass OnGuard. Zdravie je polovica bezpečnosti

Agent OnGuard je ďalším a celkom zásadným rozšírením už aj tak skvelého systému, akým Aruba ClearPass nepochybne je. Tento takzvaný koncový agent má hlavnú, ale nie jedinú úlohu, a to neustále kontrolovať stav systému, v ktorom je nainštalovaný.

Aruba ClearPass Profiler. Už sa nemusíte báť tlačiarní

Stále existujú koncové zariadenia, ktoré nemajú rozhranie na zadávanie prístupových údajov alebo certifikátov, a preto nie sú schopné spolupracovať so systémami riadenia bezpečnostného prístupu. Modul Profiler je tu veľmi užitočným pomocníkom.

Captive portál rieši prístup hostí do siete bezpečne a moderne

Poskytovanie prístupu hosťom k podnikovej bezdrôtovej sieti iba heslom určite nie je správny a bezpečný spôsob! Siete určené pre hostí by mali byť zabezpečené pomocou takzvaného Captive portálu.

Kontakt na AC špecialistu

V prípade vášho záujmu na danú tému sa obráťte na nášho AC špecialistu: Igor Ftáček, igor.ftacek@autocont.sk. Pokiaľ ešte nepatríte k našim zákazníkom, použite pre dopyt náš formulár či vyhľadajte kontaktné údaje nášho najbližšieho regionálneho centra.

Sme nablízku v každom kraji a radi vám pomôžeme s akoukoľvek IT potrebou vašej organizácie.

Chcete viac informácií?