Svetový deň zálohovania a apríl mesiac bezpečnosti. Na čo ich využiť?

ZLATÉ PRÍSLOVIE HOVORÍ, ŽE SA ĽUDIA DELIA NA DVE SKUPINY - NA TÝCH, ČO ZÁLOHUJÚ A TÝCH, ČO EŠTE O DÁTA NEPRIŠLI. 31. MAREC JE OZNAČOVANÝ AKO SVETOVÝ DEŇ ZÁLOHOVANIA, ČÍM NÁM PRIPOMÍNA PREČO JE ZÁLOHOVANIE DÁT DÔLEŽITÉ.

Príčina straty dát

K strate dát môže dôjsť z mnohých dôvodov. Môže sa jednať o softvérovú alebo hardvérovú chybu, krádež, živelnú pohromu atď. Alebo môže byť na vine ľudský faktor, keď napríklad samotný užívateľ dokáže otvorením škodlivej emailovej prílohy odstaviť celú firemnú infraštruktúru.

V posledných rokoch je v oblasti kybernetických hrozieb veľmi rozšírený tzv. "Ransomware", čo je druh škodlivého programu, ktorý spravidla zašifruje používateľské dáta a následne od užívateľa vyžaduje vysoké výpalné s prísľubom, že po zaplatení dôjde k sprístupneniu zariadení alebo odšifrování dát. V podobných prípadoch potom najviac príde vhod, keď má firma svoje dáta zálohované a dokáže tak zašifrovanú infraštruktúru v krátkom čase obnoviť do pôvodného stavu.

Pravidlo 3-2-1

Jedno z nadčasových pravidiel, ktoré umožňuje účinne sa vysporiadať so všetkými scenármi havárie, je zálohovacie pravidlo 3-2-1. Podľa tohto pravidla sa odporúča, aby existovali aspoň tri kópie dôležitých dát na aspoň dvoch rôznych typoch médií, pričom aspoň jedna z týchto kópií by sa mala nachádzať mimo podnikovej siete.

Toto pravidlo nevyžaduje žiadny konkrétny typ hardvéru a je dostatočne univerzálne pre riešenie takmer akéhokoľvek scenára zlyhania.

Akým nástrojom zálohovať?

Nástrojov na zálohovanie je celý rad a AUTOCONT má kompetencie aj skúsenosti s niekoľkými platformami. Lídrom v oblasti zálohovania a obnovy sa v posledných rokoch stala spoločnosť Veeam Software, ktorej služby celosvetovo využíva viac ako 400 tisíc zákazníkov.

K najobľúbenejším produktom tohto výrobcu jednoznačne patrí Veeam Backup & Replication, ktorý zaisťuje spoľahlivú dostupnosť u všetkých cloudových, virtuálnych i fyzických úloh pomocou jednoduchého, flexibilného a spoľahlivého riešenia. Vďaka tomuto nástroju tak môže užívateľ chrániť svoje dáta pomocou výkonných možností zálohovania a okamžitej obnovy bez ohľadu na miesto alebo prostredie.

Zálohovanie ako služba

V prípade, keď firma nemá vybudovanú dostatočnú infraštruktúru pre zálohovanie svojich dát, alebo chce mať v rámci uvedeného pravidla uloženú jednu kópiu dát aj mimo podnikovej siete, je tu možnosť využiť datacentrum externých poskytovateľov, ktorí ponúkajú zálohovanie ako službu. Za mesačný poplatok potom užívateľ získa vyhradenú diskovú kapacitu pre ukladanie svojich záloh s možnosťou okamžitej obnovy v prípade potreby.

Všetky dáta sú spravidla šifrované už pred odoslaním k poskytovateľovi a šifrovanie spolu so šifrovacími kľúčmi má plne pod svojou správou užívateľ. AUTOCONT svojim zákazníkom ponúka tieto služby prostredníctvom prostredia AC CLOUD, ktoré je postavené na dlhodobo osvedčených službách našej dcérskej spoločnosti Cloud4com.

Máte záujem o viac informácií?

Kontaktujte AC špecialistu Mariána Mifkoviča, prípadne sa obráťte na svojho obchodníka v rámci AUTOCONT regionálneho centra.

Chcete viac informácií?