Naše výhody

Celková flexibilita

Vďaka vlastnej platforme Virtix pre správu a vyúčtovanie cloud služieb je nakladanie zákazníka s výpočtovými zdrojmi virtuálneho privátneho dátového centra a ďalších cloud služieb naozaj veľmi pružné a prehľadné. K dispozícii je plná automatizácia, transparentný monitoring a reporting. Výnimočne jasné a detailné je aj vyúčtovanie cloud služieb s možnosťou jednoducho deliť náklady na potrebné jednotky zákazníka. Celkovú flexibilitu pre zákazníka podčiarkujú služby v predpredajnej fáze, a to rýchle reakcie, vysoké kompetencie pre návrhy riešení s mnohými rokmi cloud skúseností, demo možnosti a cenová optimalizácie. V popredajnej fáze je to potom opäť rýchlosť reakcií na požiadavky, úroveň podpory v slovenčine i angličtine, dostupnosť podpory aj v režime 24x7 a kompetenčný presah podpory.

Vysoká dostupnosť

Nie je dostupnosť ako dostupnosť. Predstavte si cloud službu a využívanie zdieľaných zdrojov ako tankovanie paliva do vášho auta s niekoľkými radmi stojanov. U nás ako poskytovateľa služieb vždy prídete k svojmu voľnému tankovaciemu stojanu, jednoducho si zvolíte typ a objem tankovaného paliva a vyberie si priamo z vozidla aj kedy a akou formou zaplatíte. Stretávate sa bežne s takými situáciami, keď prichádzate do radu na vjazde k plnej benzínovej pumpe či keď čerpáte služby u iného cloud poskytovateľa? Garancia kvalitatívnych parametrov cloud služieb sú u nás na veľmi vysokej úrovni. Garantovaná dostupnosť služby je 99,999% a garancia kvalitatívnych parametrov SLA je 99,6 - 99,99%.

Maximálna bezpečnosť

O bezpečnosť zákazníckych dát a informácií je u našich cloud služieb maximálne postarané. Dáta sú umiestnené v dvoch datacentrách v Českej republike, ich fyzická bezpečnosť je certifikovaná na úrovni Tier III +. Disponujeme aj certifikáciou ISO 27001 a overeným súladom s nariadením GDPR (dokumentácia, procesy, technológie). Máme implementovanú technológiu Intel TXT (Trusted Execution Technology) a dostupnú aj službu šifrovanie virtuálnych serverov.

Virtix Portal

Je unikátny zákaznícky portál pre správu a vyúčtovanie služieb. Zákazník vďaka nemu získava silný nástroj, ktorý mu efektívne slúži v mnohých oblastiach - objednávanie služieb, konfigurácia a administrácia služieb, správa užívateľov, reporting a vyúčtovanie služieb. Zistite viac.

Chcete viac informácií?