Podpora

Technická podpora

Na uvedených kontaktoch vám pre prostredie AC CLOUD poskytneme profesionálnu technickú podporu.

Obchodný kontakt

Pre obchodnú podporu nás kontaktujte:

Poradenstvo využitie cloudu

Našim novým i existujúcim zákazníkom pomáhame s orientáciou v cloudových službách. Chceme byť partnerom a hýbateľom pri zmene ich IT na čiastočnú alebo úplnú cloudovú podobu. Ponúkame pomoc s využitím znalostí a skúseností dlhoročného integrátora informačných technológií a služieb na českom a slovenskom trhu. Každý zákazník je pre AUTOCONT jedinečný a má svoje špecifické potreby. Súčasťou našich riešení je aj prepojenie existujúcej lokálnej infraštruktúry zákazníka a cloudových prostredí, tzv. Hybridný cloud.

Migrácia do cloudu

Pokiaľ vo firme neriešite spustenie úplne novej oblasti IT, je jedným z najdôležitejších krokov pre začatie využívania cloud služieb návrh a prevedenie migrácie za použitia aktuálneho lokálneho riešenia. Tento krok je pomerne zanedbávaný alebo mu nie je daná dostatočná priorita .. Pre migráciu je dispozícii mnoho softvérových nástrojov, ale je ťažké migráciu vykonať bez zodpovedajúcich znalostí. Sme pripravení vám pre každú cloud službu vopred spracovať scenár migrácie, odhadnúť časovú náročnosť a načrtnúť, aký bude výsledný stav v podobe cloud služieb. Ak sa vám zdá migrácia náročná z hľadiska vyťaženosti vašich ľudských zdrojov, ponúkame realizáciu migrácia naším tímom špecialistov.

;
Záujem ?