Podpora

Technická podpora

Na uvedených kontaktoch vám pre prostredie AC CLOUD poskytneme profesionálnu technickú podporu.

Obchodný kontakt

Pre obchodnú podporu nás kontaktujte:

Poradenstvo využitia cloudu

Našim novým i existujúcim zákazníkom pomáhame s orientáciou v cloudových službách. Chceme byť partnerom a hýbateľom pri zmene ich IT na čiastočnú alebo úplnú cloudovú podobu. Ponúkame pomoc s využitím znalostí a skúseností dlhoročného integrátora informačných technológií a služieb na českom a slovenskom trhu. Každý zákazník je pre AUTOCONT jedinečný a má svoje špecifické potreby. Súčasťou našich riešení je aj prepojenie existujúcej lokálnej infraštruktúry zákazníka a cloudových prostredí, tzv. Hybridný cloud.

Migrácia do cloudu

Pokiaľ vo firme neriešite spustenie úplne novej oblasti IT, je jedným z najdôležitejších krokov pre začatie využívania cloud služieb návrh a prevedenie migrácie za použitia aktuálneho lokálneho riešenia. Tento krok je pomerne zanedbávaný alebo mu nie je daná dostatočná priorita. Pre migráciu je k dispozícii mnoho softvérových nástrojov, ale je ťažké migráciu vykonať bez zodpovedajúcich znalostí. Sme pripravení vám pre každú cloud službu vopred spracovať scenár migrácie, odhadnúť časovú náročnosť a načrtnúť, aký bude výsledný stav v podobe cloud služieb. Ak sa vám zdá migrácia náročná z hľadiska vyťaženosti vašich ľudských zdrojov, ponúkame realizáciu migrácie naším tímom špecialistov.

Chcete viac informácií?