Služby

Virtuálne privátne datacentrum

V rámci našich služieb vPDC (virtuálne privátne dáta centrum), sú využívané enterprise IT technológie, služby sa tak odlišujú od ostatných infraštruktúrnych cloud služieb na trhu s veľkým dôrazom na kvalitu za ceny dostupné pre stredné a menšie firmy.

Služby sú ponúkané vo formách: IaaS verejný cloud, IaaS dedikovaný cloud a hybridné riešenia (cloud služby vPDC v kombinácii s vlastnými hw a sw prostriedkami zákazníka). Skladba služieb zodpovedá pokrytiu štandardných potrieb datacentrá - je členená do kategórií Server, Storage, Networking a Software. Zistite viac.

Virtuálny Backup & Recovery

Spoľahlivé, ekonomicky aj časovo efektívne riešenie pre zálohovanie a obnovu dát, sú v dnešnom svete kybernetických útokov súčasťou kritických scenárov pre zaistenie nepretržitej prevádzky organizácie. Preto ponúkame širokú oblasť služieb VBR (Virtuálne Backup & Recovery), ktorá sa komplexne zaoberá problematikou zálohovania a obnovou dát do / z cloudu. Zistite viac.

SAP HANA v cloude

Vďaka tejto službe prinášame možnosť využitia dvoch trendov súčasnosti - platformy SAP HANA a poskytovanie infraštruktúry formou cloud služby. SAP HANA je revolučná platforma pre aplikácie a analýzu veľkého objemu dát v reálnom čase od firmy SAP. Je spojením databázy a aplikačnej platformy do jednej in-memory technológie, kedy celý systém je prevádzkovaný v operačnej pamäti serverov. Zistite viac.

Chcete viac informácií?