Safetica Data Loss Prevention

Safetica Data Loss Prevention

Firemné dáta majú cenu zlata a ich ochrane by mala byť venovaná zodpovedajúca pozornosť. Našim cieľom preto je, aby i malé a stredné podniky mohli zabezpečiť citlivé dáta podobne ako veľké spoločnosti. A to bez zbytočných nákladov, požiadavkou na administráciu a obmedzenie chodu firmy. Ochráňte vaše know-how, vzdelávajte zamestnancov a splňte normy a zákony.  Vaša organizácia má dôležité dokumenty, ktoré v prípade úniku môžu spôsobiť finančné straty, vznik konkurencie, poškodenie povesti alebo iné škody. Safetica DLP je nová generácia DLP softwaru (Data Loss Prevention), ktorý umožní ľahšiu identifikáciu hrozieb pre vaše citlivé dáta. Nasadenie je rýchle a okamžite zabráni tomu, aby citlivé dáta opustili vašu organizáciu.
Viac info
Bezpečnostná architektúra Fortinet Security Fabric

Bezpečnostná architektúra Fortinet Security Fabric

Siete v súčasnosti prechádzajú zásadnejšími zmenami než kedykoľvek za posledných 30 rokov. Podniky a organizácie sa zároveň potýkajú s problémami ako BYOD, IoT, virtualizácia, SDN, cloud, nekontrolované šírenie aplikácií, veľké dáta vrátane zmien v chovaní zamestnancov, ktorí by chceli zdielať  jedno zariadenie ako pre súkromné tak i pre pracovné účely bez ohľadu na to, kde sa pripojí. Tým sa exponenciálne zväčšuje priestor pre potenciálne útoky, ktorým by sa podniky mali zaoberať. Architektúra Fortinet Security Fabric integruje technológie pre koncové body, sieť, aplikácie, dátové centrum, obsah a cloud do jediného previazaného bezpečnostného riešenia, ktorým možno riadiť a definovať politiku z jedného rozhrania.
Viac info
Extra lacné MDM

Extra lacné MDM

Samsung KNOX Manage je nástroj, ktorým môžete nastavovať a spravovať konfiguračné profily pre tablety Samsung Galaxy a Apple iPad. Balík Knox Manage je súčasťou suity Knox (zahŕňa Mobile Enrollment, Knox Configure, Knox Manage, E-FOTA) pre hromadné nastavovanie, správu, zabezpečenie, riadenie aktualizácií, ovládanie a prevádzku podnikových i súkromných smartphonov a tabletov na platformách Samsung a Apple.
Viac info
ESET Secure Business

ESET Secure Business

ESET Secure Business obsahuje pokročilé zabezpečenie koncových staníc a súborových serverov a je vhodný pre firmy, ktoré potrebujú naviac chrániť i poštové servery. Vzdialenou správou je možné nainštalovať na zariadení s Windows, Linuxem alebo využiť pripravenú Virtual Appliance.
Viac info
Kurzy Kybernetickej bezpečnosti

Kurzy Kybernetickej bezpečnosti

Povedomie v oblasti kybernetickej bezpečnosti je názov nového prezenčného i e-learningového kurzu, ktorý umožňuje záujemcom osvojiť si základné informácie nevyhnutné ku každodennej práci v elektronickom prostredí. Online kurz je sprístupnený prostredníctvom vzdelávacieho portálu školiaceho strediska a možno ho absolvovať v mieste a čase, ktorý si sami vyberiete.
Obsah kurzu je koncipovaný ako teoretický úvod do problematiky bezpečnosti v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií a zahŕňa témy zamerané predovšetkým na prevenciu užívateľa a celej organizácie pred kybernetickými útokmi a hrozbami. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho kurzu je záverečný test, ktorý slúži k overeniu získaných znalostí.
Viac info
SOPHOS Intercept X

SOPHOS Intercept X

Pokiaľ sa stane bezpečnostný incident, potrebujete vedieť čo sa stalo – a ako to napraviť. Preto prinášame nové vlastnosti “endpoint detection and response (EDR)” v produktu Sophos Intercept X. Vďaka tomu získate prehľad a expertízu, ktorú potrebujete, aby ste mohli reagovať efektívne, nech je situácia akákoľvek. Dôveryhodne reportuje o bezpečnostnom stave a to kedykoľvek. Detekuje útoky, ktoré zostali bez povšimnutia. Prináša pochopenie rozsahu a dopadu bezpečnostných incidentov. Umožňuje vyhľadávať hrozby naprieč celou sieťou a efektívne ju blokovať.
Viac info
Orchestrácia zálohovania a zotavenia po havárii

Orchestrácia zálohovania a zotavenia po havárii

Nástroj Veeam® Availability Orchestrator poskytuje spoľahlivý, škálovatelný a ľahko použiteľný modul automatizácie, ktorý je vytvorený špeciálne pre dnešné potreby kontinuity podnikania / zotavenia po havárii (BC/DR). Vďaka eliminácii procesov ručného testovania a obnovenia, ktoré sú neefektívne, zdĺhavé a náchylné k chybám, nástroj Veeam Availability Orchestrator poskytuje plánovanú, odskúšanú a preverenú stratégiu zotavenia po havárii – pomocou replík a záloh – pre odolnejšiu prevádzku IT.
Viac info