ESET Secure Authentication

ESET Secure Authentication

Umožňuje jednoducho a efektívne implementovať viacfaktorovú autentizáciu do bežne používaných systémov ako sú VPN, RDP, Office 365, Outlook Web Access a podobne. Pri implementácii druhého faktoru do procesu prihlásenia sa riziko neautorizovaného prístupu do firemnej siete zníži na minimum. Druhý faktor je v prípade ESET Secure Authentication vyriešený softwarovo (i keď je možné použiť i existujúce HW tokeny), takže ako token slúži mobilné zariadenie s inštalovanou aplikáciou, v ktorej koncový užívateľ iba potvrdí prihlásenie bez nutnosti prepisovať jednorazové heslo. S pomocou API možno integrovať riešenie do existujúceho autentifikačného systému založeného na Active Directory. Aplikácia obsahuje nástroje SDK, pomocou ktorých môžete riešenie implementovať do ľubovoľného vlastného systému i bez dedikovaného pluginu.
 
Viac info
Sophos XG Firewall so zľavou až 100 % na hardware

Sophos XG Firewall so zľavou až 100 % na hardware

Pri prechode na bezpečnostné riešenie Sophos XG Firewall môžete aktuálne získať hardware za zvýhodnené ceny. Stačí si spoločne so zariadením objednať príslušné predplatné vo variantoch FullGuard, FullGuard Plus, EnterpriseGuard alebo Enterprise Plus. Výsledná zľava hardwaru závisí na dĺžke zakúpeného predplatného. Pri ročnom predplatnom činí zľava na hardware 50 %, pri dvojročnom 75 %, pri trojročnom potom 100 %.
 
Viac info
Bezpečnostná architektúra Fortinet Security Fabric

Bezpečnostná architektúra Fortinet Security Fabric

Siete v súčasnej dobe prechádzajú zásadnejšími zmenami než kedykoľvek za posledných 30 let. Podniky a organizácie sa zároveň stretávajú s problémami ako BYOD, IoT, virtualizácia, SDN, cloud, nekontrolované šírenie aplikácií, veľké dáta vrátane zmien v chovaní zamestnancov, ktorí chcú zdieľať jedno zariadenie ako pre súkromné tak i pre pracovné účely bez ohľadu na to, kde sa pripoja. Tým sa exponenciálne zväčšuje priestor pre potenciálne útoky, ktorými by sa podniky mali zaoberať. Architektura Fortinet Security Fabric integruje technológie pre koncové body, sieť, aplikácie, dátové centrum, obsah a cloud do jediného previazaného bezpečnostného riešenia.
 
Viac info
Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Bezpečnostné riešenie Kaspersky Security for Microsoft Office 365 najnovšie chráni i službu OneDrive. Produkt bráni malwaru, aby sa do služby nabúral a rozšíril sa tak naprieč korporačnými  sieťami. Vyššia ochrana je zaručená niekoľkými vrstvami zabezpečení, ktoré sú doplnené o heuristickú a behaviorálnu analýzu. Spoločnosť Kaspersky svoje produkty neustále vyvíjajú, aby chránili viac cloudových služieb v rámci Microsoft Office 365. Ďalšou funkciou, ktorá bude pridaná do riešenia Kaspersky Security for Microsoft Office 365, je zabezpečenie pre SharePoint – službu umožňujúcu správu zdieľaného obsahu.
 
Viac info
Orchestrácia zálohovania a zotavenia po havárii

Orchestrácia zálohovania a zotavenia po havárii

Nástroj Veeam® Availability Orchestrator poskytuje spoľahlivý, škálovateľný a ľahko použiteľný modul automatizácie, ktorý je vytvorený špeciálne pre dnešné potreby kontinuity podnikania / zotavenia po havárii (BC/DR). Vďaka eliminácii procesov ručného testovania a obnovenia, ktoré sú neefektívne, zdĺhavé a náchylné k chybám, nástroj Veeam Availability Orchestrator poskytuje plánovanú, odskúšanú a preverenú stratégiu zotavenia po havárii – pomocou replík a záloh – pre odolnejšiu prevádzku IT.
 
Viac info
Safetica Data Loss Prevention

Safetica Data Loss Prevention

Firemné dáta majú cenu zlata a ich ochrane by mala byť venovaná odpovedajúca pozornosť. Našim cieľom preto je, aby i malé a stredné podniky mohli zabezpečiť citlivé dáta podobne ako veľké spoločnosti. A to bez zbytočných nákladov, požiadavkou na administráciu a obmedzenie chodu firmy. Ochráňte vaše know-how, vzdelávajte zamestnancov a splňte normy a zákony.  Vaša organizácia má dôležité dokumenty, ktoré v prípade úniku môžu spôsobiť finančné straty, vznik konkurencie, poškodenie povesti alebo iné škody. Safetica DLP je nová generácia DLP softwaru (Data Loss Prevention), ktorý umožní ľahkú identifikáciu hrozieb pre vaše citlivé dáta. Nasadenie je rýchle a okamžite zabráni tomu, aby citlivé dáta opustili vašu organizáciu.
 
Viac info