Safetica Data Loss Prevention

Safetica Data Loss Prevention

Firemné dáta majú cenu zlata a ich ochrane by mala byť venovaná zodpovedajúca pozornosť. Našim cieľom preto je, aby i malé a stredné podniky mohli zabezpečiť citlivé dáta podobne ako veľké spoločnosti. A to bez zbytočných nákladov, požiadavkou na administráciu a obmedzenie chodu firmy. Ochráňte vaše know-how, vzdelávajte zamestnancov a splňte normy a zákony.  Vaša organizácia má dôležité dokumenty, ktoré v prípade úniku môžu spôsobiť finančné straty, vznik konkurencie, poškodenie povesti alebo iné škody. Safetica DLP je nová generácia DLP softwaru (Data Loss Prevention), ktorý umožní ľahšiu identifikáciu hrozieb pre vaše citlivé dáta. Nasadenie je rýchle a okamžite zabráni tomu, aby citlivé dáta opustili vašu organizáciu.
Viac info
Bezpečnostný dohľad ako služba

Bezpečnostný dohľad ako služba

Mnoho energie a financií je dnes obvykle smerovaných predovšetkým do preventívnych opatrení, ktoré by mali zabrániť útočníkom v prieniku a kompromitácii cieľa. Ukazuje sa, že tieto opatrenia prvej úrovne sú účinné len do určitej miery a pomáhajú eliminovať predovšetkým plošné typy útokov, ktoré sú čoraz viac prepracovanejšie. Aby sme dokázali zmierniť dopady útokov využívajúcich tzv. „pokročilých hrozieb“ a útokov cielených, je nutné zaviesť ďalšie opatrenia. Musíme si pripustiť, že prvá línia, do ktorej sme investovali náklady na „primerané“ opatrenia, je prelomiteľná. Je nutné vedieť tento okamih rozpoznať a presne vedieť, ako sa správať, keď útok vyžaduje využitie druhej úrovne našej kybernetickej obrany. Vďaka strategickému partnerstvu s AT&T Cybersecurity,

Viac info
Cisco prináša novú úroveň bezpečnosti

Cisco prináša novú úroveň bezpečnosti

Adekvátne bezpečie dokáže poskytnúť vždy len a iba súbor rôznorodých bezpečnostných vrstiev, ktoré sa nielen vzájomne dopĺňajú, ale tiež integrujú do jedného spolupracujúceho riešenia. Rozhodli sme sa preto vytvoriť predpripravené  sety Cisco produktov a našich služieb , ktoré považujeme za zásadné, v miere ochrany, ktoré vzájomne poskytujú. Plní aj druhý, nemenej podstatný predpoklad vzájomnej spolupráce a integrácie v jeden funkčný celok prinášajúci bezpečnosť aj pohodlie.

Viac info
Cloudový sandbox

Cloudový sandbox

ESET Dynamic Threat Defense je cloudový sandbox, ktorý dokáže detegovať a blokovať nové, doposiaľ neznáme hrozby, vrátane ransomvéru. Ide o izolované zabezpečené testovacie prostredie, v ktorom sa spúšťajú podozrivé súbory, a ktorý monitoruje a analyzuje ich správanie s následným automatickým vyhodnocovaním. ESET Dynamic Threat Defense poskytuje ďalšiu vrstvu ochrany pre bezpečnostné produkty ESET, ako sú ESET Mail Security, ESET Endpoint Security a ESET File Security.

Viac info
PRTG teraz vie ešte viac.

PRTG teraz vie ešte viac.

Monitoruj. Vizualizuj. Relaxuj. Reagujte na prevádzku v sieti, na pokusy o prieniky. PRTG Network Monitor vie za vás detegovať až tisíce parametrov a spracovať ich tak dokonale, aby ste dostali jasnú správu, podľa ktorej môžete reálne, rýchlo a účinne zasiahnúť. Z jediného miesta zareagujete na stúpajúcu teplotu serverov, rackov aj koncových zariadení, na stav operačných systémov a ich patchov. PRTG Network Monitor vám predvedieme, dodáme, nainštalujeme.

Viac info
Zručnosti kybernetickej hygieny

Zručnosti kybernetickej hygieny

Automated Security Awareness Platform je jadrom systému školenia Security Awareness spoločnosti Kaspersky. Táto platforma je online nástroj, ktorý zamestnancom postupne pomáha získať silné a praktické zručnosti v oblasti kybernetickej hygieny. Spustenie a správa platformy nevyžadujú žiadne špeciálne zdroje alebo opatrenia a organizácii je navyše poskytnutý jednoduchý systém pomocníka pre každý krok na ceste k bezpečnému prostrediu.

Viac info
Veeam Backup pre Microsoft Office 365

Veeam Backup pre Microsoft Office 365

Spoločnosť Microsoft v rámci aplikácie Office 365 poskytuje výkonné funkcie – komplexné zálohovanie dát aplikácie Office 365 však medzi ne nepatrí. Veeam® Backup pre Microsoft Office 365 eliminuje riziko straty prístupu a kontroly pri dátach balíka Office 365, vrátane aplikácií Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive pre firmy a Microsoft Teams – vaše dáta tak budú vždy chránené a dostupné.
Viac info
VMware Workspace ONE

VMware Workspace ONE

Súčasná doba prináša veľké výzvy v správe koncových zariadení a pracovného prostredia. VMware Workspace ONE je platforma pre súčasný digitálny svet, ktorá vie jednoducho a bezpečne doručiť a spravovať akúkoľvek aplikáciu na ľubovoľnom koncovom zariadení. Veľmi dôležitá je inteligencia, s ktorou pracuje – analyzuje a vyhodnocuje informácie a následne ponúka vhodné riešenia konfigurácie, automatizácie, správy a ochrany.
Viac info