Využite analytický systém HPE InfoSight

Cloudový informačný portál pre analýzu a efektívne riadenie storage i infraštruktúrnych riešení HPE.

Ako a kedy sa objavil systém HPE InfoSight

Keď pred časom spoločnosť HPE kupovala Nimble Storage, hovorili sme si, prečo asi, keď sortiment kupovanej spoločnosti sa čiastočne prekrýva s existujúcim sortimentom HPE? Diskové polia možno ponúkať rôzne, skutočných odlišností je ale medzi rôznymi typmi rovnakej triedy ako šafranu. Neviditeľná ruka trhu tu funguje dokonale a každú novú funkciu má tiež konkurencia relatívne rýchlo k dispozícii. A keď nie táto, potom iná konkurencia určite. Až po čase sme si dokonale uvedomili, že jedným z dôvodov nákupu je celkom určite analytický cloudový informačný systém InfoSight, ktorý bol pôvodne vyvinutý a prevádzkovaný iba pre všetky zariadenia Nimble Storage
Systém je totiž postupne doplňovaný i o analytiku pre iné produkty spoločnosti HPE, v súčasnosti sú to HPE 3PAR diskové polia, hardware HPE StorOnce a zálohovacie softwarové komponenty HPE RMC (Recover Management Central). Postupne by mali pribúdať i HPE servery, hyperkonvergovaná IT infraštruktúra, sieťové aktívne prvky atď.

Viac info

HPE 3PAR StoreServ diskové pole


Moderné úložisko so všetkým, ktoré poskytnú základ pre stabilnú IT infraštruktúru.

HPE InfoSight analytika s využitím umelej i ľudskej inteligencie

Podobne ako v problematike antivírovej ochrany môže byť mnoho prípadných problémov aplikačného prostredia naviazané na serverovú virtualizačnú platformu a diskové pole totožné pre väčšie množstvo zákazníkov. V HPE InfoSight nástroji existuje silná analytická časť, ktorá na základe zberu dát z veľkého množstva rôznych prostredí dokáže identifikovať problémy vzniknuté napr. po aplikácii upgrade na databázové stroje a vydať včasné varovanie všetkým dotknutým subjektom a doporučiť im obranu alebo nápravu nežiadúcich stavov. Pokiaľ umelá inteligencia na niektoré problémy nestačí, nič sa nedeje, HPE InfoSight je naviac vybavený i inteligenciou ľudskou. Tím inžinierov pracuje nonstop na identifikácii prípadných nežiadúcich stavov, hľadá spôsoby ich eliminácie a dáva odporúčania užívateľom všetkých dotknutých systémov. Pozrite sa na hodnotenie finančného dopadu prediktívnej analytiky HPE InfoSight vytvorenej na základe zákazníckeho prieskumu.

HPE Nimble Storage diskové pole


Inteligentné samoobslužné flash úložisko pre dátové centrá a cloud s 99,9999% dostupnosťou

HPE InfoSight pomôže so zrýchlením podnikových aplikácií

HPE InfoSight portál je analytický portál. Čo to presne znamená? Ak dáte dohromady štatistiky z väčšieho počtu rovnakých diskových polí, prepojíte ich vďaka informáciám o virtuálnych serveroch i s aplikačnou vrstvou, tak budete schopný analyzovať nielen chovanie a stav poľa i virtuálnych serverov, ale i chovanie aplikačného prostredia samotného. A to je hlavný dôvod, prečo je HPE InfoSight tak výnimočný.
Užívatelia informačných systémov si často najviac sťažujú na pomalé odozvy, aby ste rýchlo a presne lokalizovali, že to je alebo nie je spôsobené IT infraštruktúrou a nie samotným informačným systémom. S HPE InfoSight portálom dostávate k dispozícii veľmi účinný nástroj k rýchlej identifikácii prípadných problémov. A pokiaľ rýchlo eliminujete vplyv hw komponent IT infraštruktúry, môžete sa lepšie venovať tlaku na autorov informačného systému a požadovať od nich jeho prípadné zrýchlenie.

HPE InfoSight je obrovským krokom vpred

Doposiaľ všetko o HPE InfoSight popisované, je k dispozícii dokonca i v prípade, že je diskové pole vypnuté, pretože všetky potrebné informácie a prístupy k ním sú na popisovanom portáli off-line. Aby ste nemali obavy o svoje dáta, na HPE InfoSight portále ležia naozaj len a len dáta štatistické popisujúce chovanie poľa a virtuálnych serverov. Teda v žiadnom prípade pole neodosiela žiadne súbory, ktoré sú na diskovom poli uložené.

HPE StoreOnce zálohovacie zariadenie

Ponúka jednoduchú a flexibilnú ochranu dát s rýchlou obnovou a integráciou aplikácií

Nezabudnite na doplnkové služby Support Services

Proactive Care Advanced

Služba HPE Proactive Care Advanced je rozšírením služby HPE Proactive Care.
Jej cieľom je pomáhať k maximalizácii vašich investícií v oblasti IT, zabezpečiť stabilitu infraštruktúry IT, dosiahnuť ciele podnikových a IT projektov, znížiť prevádzkové náklady a využiť vašich zamestnancov v oblasti IT pre iné dôležité úlohy. Viac info

Datacenter Care

Na mieru šitá podpora, ktorá našim zákazníkom pomáha pri prevádzke a otvára možnosti posunu ku cloud riešeniam!
Služby HPE Datacenter Care predstavujú finančne dostupné a flexibilné riešenie technickej podpory pre vaše IT prostredie. Riešenia HPE Datacenter Care spája nástroje a technológie, partnerstvá s viacerými dodávateľmi a odborné znalosti z rôznych technologických oblastí potrebné na: uvoľnenie zdrojov na inováciu, zjednodušenie, zníženie rizika a obáv, zlepšenie pružnosti a škálovateľnosti, šetrenie času a zníženie nákladov. Viac info