Orchestrácia zálohovania a zotavenia po havárii

Orchestrácia zálohovania a zotavenia po havárii

Dnešný moderný veľký podnik vyžaduje nepretržité IT služby na podporu nepretržitej prevádzky. Pretože je infraštruktúra a aplikácie stále zložitejšie a riziká sa zvyšujú, výpadky a prestoje sú pravdepodobnejšie.

Nástroj Veeam® Availability Orchestrator poskytuje spoľahlivý, škálovateľný a ľahko použiteľný modul automatizácie, ktorý je vytvorený špeciálne pre dnešné potreby kontinuity podnikania / zotavenie po havárii (BC/DR). Vďaka eliminácie procesov ručného testovania a obnovenia, ktoré sú neefektívne, zdĺhavé a náchylné k chybám, nástroj Veeam Availability Orchestrator poskytuje plánovanú, odskúšanú a preverenú stratégiu zotavenia po havárii – pomocou replík a záloh – pre odolnejšiu prevádzku IT.

Spoľahlivé obnovenie
Rozsiahlou orchestráciou plánov obnovenia a migráciou všetkých aplikácií a dát, a to kedykoľvek, môžete zaistiť kontinuitu IT služieb a odolnosť na všetkých úrovniach.

Automatické testovanie
Automatickým testovaním plánov zotavenia a migrácie, opráv a aktualizácií aplikácií, vývoja a prevádzky a ďalších vecí bez narušenia prevádzky organizácie môžete preukazovať obnoviteľnosť.

Dynamická dokumentácia
S presným reportovaním a využiteľnou dokumentáciou, ktorou možno vytvárať, upravovať a aktualizovať automaticky podľa pravidelného plánu, môžete zaistiť požiadavky na dodržovanie noriem.
Viac info
AC Identita a riadenie užívateľských účtov

AC Identita a riadenie užívateľských účtov

Nebaví vás tráviť čas volaním na HelpDesk alebo zadávaním tiketov pri potrebe nastaviť oprávnenie vo vašich systémoch pri príchode, odchode či povýšení vášho zamestnanca? Produktové riešenie AC Identita ponúka možnosť bezpečne a efektívne riadiť jednotlivé prístupové oprávnenia do podnikových informačných systémov a aplikácií a  nezaťaží finančne rozpočet vašej organizácie licenčnými poplatkami.
Viac info
Microsoft Flow

Microsoft Flow

Microsoft Flow je nástroj pre automatizáciu opakujúcich sa pracovných nástrojov a postupov. Môžete vytvárať, používať a zdieľať automatizované schvaľovacie pracovné postupy, pomocou ktorých môžete rýchlo reagovať na požiadavky a spracovávať ich, nech už sa jedná o žiadosti o dovolenku, cestovné plány, dokumenty alebo príležitosti k predaju.
Viac info
Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

Power BI je služba pre obchodné analýzy, ktoré poskytujú prehľady podporujúce rýchle a informované rozhodovanie. Vdýchnite svojim aplikáciám život prostredníctvom dát. Môžete ľahko integrovať interaktívne dátové vizuály a zaisťovať prehľadné zostavy, a to s vysokou presnosťou a na ľubovoľnom zariadení. Transformujte dáta na pôsobivé vizuály a zdieľajte ich s kolegami na akomkoľvek zariadení. Miestne i cloudové dáta môžete vizuálne skúmať a analyzovať v jednom zobrazení.
Viac info
Uvoľnite potenciál svojho tímu

Uvoľnite potenciál svojho tímu

Robíte dôležitú prácu, v ktorej sa nezaobídete bez kvalitných nástrojov? Prinášame vám cez 100 nových funkcií dostupných tiež ako SaaS riešenie. ALVAO Service Desk je dostupný formou SaaS (Software as a Service). Software rýchlo nasadíte a jeho použitie ľahko prispôsobíte potrebám firmy. Celkovú správu aplikácie zaistíme my.
Viac info
Vývojárske nástroje Intel

Vývojárske nástroje Intel

Ako oficiálny Intel® Software Development Products Reseller ponúkame zákazníkom v Českej a Slovenskej republike kompletné portfólio vývojárskych nástrojov Intel®. Niektoré z nich nájdete i v našom online katalógu. Kompletnú aktuálnu ponuku alebo licenčnú radu žiadajte od nášho najbližšieho obchodného zastúpenia.
Viac info