Oslovíte kolegov z tímu v Príspevkoch kanálu. Vašu správu si prečítajú, odpovedia, napíšu svoj názor. Komunikácia s kolegami je rýchla, pružná, usporiadaná vo vláknach.

Ale nie všetky tímové kanály majú mať tento účel, niekedy je vaším zámerom, informácie či novinky iba šíriť, zvlášť v celofiremných tímoch. Chcete vytvoriť prehľadnú „nástenku“ oznámenie, napr. oznámenie managementu, kedy správy budú písať iba členovia managementu alebo informačný kanál v celofiremnom tíme pre rýchle informovanie všetkých zamestnancov? A čo vzdelávací tím s kanálom pre oznamovanie nových funkcionalít?

V takomto prípade je riadenie konverzácií na mieste. Zaistí, že komunikácia bude vedená jednotne, zoznam príspevkov bude prehľadný a nesúvisiace diskusie sa odsunú do iného kanálu. Každý tímový kanál je prvotne nastavený demokraticky, každý môže prispievať, odpovedať na príspevky. Je na vlastníkovi tímu a jeho zámeru, či to tak ponechá alebo diskusiu obmedzí. Bez ohľadu na to, či ide o súkromný, verejný alebo celofiremný tím.

Kanál Obecné tu má špecifické postavenie. Príspevky do nich môžete obmedziť len na vlastníkov tímu. Tí sú potom jedinými prispievateľmi. Ostatní, nie len že nemôžu prispievať, ale nemôžu ani odpovedať na príspevky. Ide o čisto jednosmernú komunikáciu.

Teams-1.png

A čo ďalšie tímové kanály?
Máte v tíme externých hostí? Môžete obmedziť ich prispievanie, potom budú iba pozorovateľmi. A ako obmedziť kolegov z firmy? To zaistí moderovanie kanálu. Stačí ho zapnúť a určiť, kto bude moderátorom. Vlastníci tímu sa im stanú automaticky, ale moderovaním môžete poveriť i ďalšie zodpovedné osoby. Moderátori potom budú publikovať príspevky, ostatní členovia na nich môžu reagovať – odpovedať. Nasmerujete tak diskusiu žiadúcim smerom – svojim príspevkom určíte témy a diskusiu k nemu ponecháte voľnú.

A prínosy? Prehľadnosť príspevkov a „čistota“ tém, spolu s otvorenosťou pre vyjadrenie každého jednotlivca.

Teams-2.png