Medzinárodný deň hesiel

Viete o tom, že 7. mája je medzinárodný deň hesiel? Neviete? Nič si z toho nerobte, tiež som nevedel a tento rok som tiež neoslavoval (tento rok to bolo prvýkrát, čo bol dátum označený ako deň hesiel).

Plán „B“

Máte plán „B“? Teda nejaký záložný havarijný plán alebo skrátka nejakú rozvahu, čo budete robiť, až sa to „všetko“ pokazí?
CZ | SK