Správa je väčšinou spojená s konkrétnou hrozbou a končí ubezpečením, že v najbližšom čase bude riešenie tejto problematiky prioritou. Realita je ale častokrát iná. Prečo? 
Možno za to môže sám termín kybernetická bezpečnosť. Možno, že termín „kybernetická“ je pre väčšinu z nás príliš tajomný, ťažko uchopiteľný, nezrozumiteľný, budiaci rešpekt. Možno, že termín „kybernetický“ vyvoláva dojem, že sa jedná iba o zadanie pre odbor informatiky. Čo s tým?
Viac v článku magazínu ELITA