Ich vývoj, donedávna skôr kuriozita, je dnes predmetom záujmu – a investícií – všetkých veľkých automobiliek, spravidla v spojení s prechodom od spaľovacích motorov k elektrickému pohonu. Za dvadsať rokov bude vo vyspelých krajinách zrejme väčšina automobilov elektrických a autonómnych.

Čo máme presne na mysli, keď hovoríme o aute bez vodiča (driverless)?
Viac v článku magazínu ELITA