Ale časy sa menia a už aj malé firmy prichádzajú na to, že flexibilita a bezpečnosť IT prostredia nie je vecou image a prestíže, ale čírou nevyhnutnosťou k dosiahnutiu business cieľov. Hewlett Packard Enterprise pre vás má hneď niekoľko riešení. Ich spoločnou črtou je orientácia na malého a stredného zákazníka s kompromisným rozpočtom, no bez kompromisov na flexibilitu a bezpečnosť riešenia.

Podrobnosti