Srdečne vás pozývame na jubilejný 15. ročník stretnutia, ktoré aj tento rok prinesie jedinečnú možnosť výmeny praktických skúseností medzi užívateľmi riešení pre počítačové navrhovanie v strojárstve a výrobnom priemysle, v stavebníctve a využívaní BIM technológií. Konferencia je aj tentokrát dvojdenná a uskutoční sa znova v hoteli Avanti v Brne.

Kedy: 12.-13. septembra 2018 | Hotel Avanti, Brno

Aktuálny ročník konferencie je zameraný na oblasť budúcnosti strojárskej výroby a BIM v stavebníctve. Je organizovaný firmami CAD Studio a Autodesk. Dvojdenná akcia ponúkne prednášky a workshopy nad aktuálnymi témami, cielenými na efektívne využívanie moderných softwarových riešení v praxi. Diskusie budú zamerané na témy kde všade môžu moderné CAD technológie prispieť k opätovnému rozvoju priemyslu a stavebníctva. Priestor dostanú aj hardwarové a softwarové novinky a ukážky riešení konkrétnych úloh pri práci s CAD/CAM/CAE, s PDM a BIM systémami, pri ktorých sa vám budú venovať odborníci z radov partnerov konferencie.

CADfórum sa nesústreďuje len na dnešnú podobu software, hľadí aj na celkovú stratégiu a technológie zajtrajška.

Počas sprievodnej výstavy sa môžete dotknúť najnovších hardwarových riešení pre CAD a nájsť ten produkt, ktorý hľadáte.

Neváhajte a zaregistrujte sa.