Spoločnost AGC získala vďaka službám IT outsorcingu komplexné riešenie projektových požiadavkov, kedy sa podarilo zjednotiť princípy prevádzkovej podpory a mať transparentné náklady na správu IT, antivírového systému a prostredia Office 365.

Viac na AC VideoStory