Väčšina školení pre zvýšenie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti je príliš dlhá, technicky orientovaná a v podstate negatívna. V dôsledku toho môže byť výsledok takýchto školení neúčinný. A práve online vzdelávanie umožňuje precvičiť si a získať vedomosti prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho portálu, prejsť typické scenáre a situácie, prehĺbiť znalosti a pochopiť potenciálne hrozby a spôsoby, ako ich riešiť.

Čítajte podrobnosti