Akékoľvek zmeny a úpravy modelu sa prejavia vo všetkých aspektoch projektu naraz, dáta zostávajú konzistentné, koordinované a presnejšie popisujú vlastnosti projektu pre všetkých členov projekčného tímu či investorov stavby.
BIM (Building Information Modeling - informačný model budovy) je moderný, inteligentný proces pre tvorbu a správu projektov založený na modeli. Uľahčuje výmenu informácií v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používaní budovy. Umožňuje tvoriť a spravovať projekty pozemných a inžinierskych stavieb infraštruktúry - rýchlejšie, ekonomickejšie a s nižším dopadom na životné prostredie. BIM software Autodesku ponúka široké portfólio riešení pre návrh, vizualizáciu, simuláciu a spoluprácu vychádzajúcu z obsahovo bohatých informácií inteligentného modelu. Umožňuje tak lepšie, informovanejšie rozhodovanie a borí prekážky v procesoch stavebníctva.

Video BIM - éra prepojenia

A vedeli ste, že...

Realizačný projekt Národného Futbalového Štadiónu bol spracovaný v BIM systéme?
                                      
Do BIM modelu boli zapracované aj rozvody stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ), spolu s ďalšími profesiami z odboru technických zariadení budov. Výhodou takéhoto riešenia je koordinácia všetkých profesií, vrátane SHZ  a následné vyriešenie kolízií už v projekčnej fáze. Týmto sa predchádza vzniku nedostatkov a tým sa skracuje aj realizačná fáza stavby.
Pre viac informácií navštívte Web portál o využití BIM v projekčnej praxi

Pokiaľ vás BIM riešenie zaujalo a máte pocit, že by sa vám hodilo, neváhajte nás kontaktovať.