Citujeme Davida Janottu, nášho HW špecialistu:
U IT prostředků vhodných pro použití v průmyslových aplikacích hledáme a očekáváme několik zásadních parametrů, které předurčují HW k použití v náročném průmyslovém prostředí jak z hlediska odolnosti, tak i budoucí replikovatelnosti. Jsou to odolnosti vůči vodě a prachu (IP), vibracím, chemickému působení, teplotním extrémům či výkyvům a mechanickému poškození. O tom, že jsou IT prostředky používané v průmyslové výrobě vystaveny mnohem větším nepříznivým vlivům než ty používané v domácnosti, není třeba pochybovat. Pojďme si nyní rozebrat jednotlivé parametry a uvést příklady jejich dosažení.

V případě odolnosti vůči vibracím a rázům se nejčastěji přistupuje k pružnému uložení citlivých součástek (hard disk, deska plošných spojů, optická mechanika atd.). Znáte to všichni ze svých automobilů. Aby se vibrace nepřenášely na kabinu, jsou jejich zdroje uloženy na silent blocích. V prostředcích IT je to naopak, ale princip zůstává stejný. Aby se okolní vibrace nepřenášely do citlivých součástek, jsou také uloženy také na silent blocích.

Odolnosti vůči teplotám je dosaženo na několika frontách. Chladiče, stále častěji pasivní, jsou konstruovány současně jako tělo celé jednotky. Teplota je tudíž odváděna celým povrchem zařízení. Mnohdy je plocha zařízení v zadních částech ještě znásobena žebrováním tak, jak jej známe u klasických chladičů. K osazení plošných spojů jsou používány součástky navržené pro vysokou teplotní odolnost 85°C nebo 105°C. V běžných domácích prostředcích jsou tyto součástky používány pouze v Hi-End zařízeních z důvodu jejich výrazně vyšší ceny.

Odolnost vůči vodě a pevným částicím je  definována kódem IP. Stupeň krytí (IP) udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody. Tzv. IP kód, je tvořen znaky „IP“ následovanými dvěma číslicemi: první číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody. IP kód je definován v normě IEC 529, převzaté jako EN 60529 a dále jako ČSN EN 60529. Takže například IP67 znamená, že zařízení je odolné vůči prachu úplně a vůči ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr.

Chemické a mechanické odolnosti je dosaženo použitím kvalitních materiálů a technologií tam, kde mohou zařízení přijít do kontaktu s chemikálií, nebo ještě hůře s člověkem. Ve výrobách je daleko větší pravděpodobnost, že bude zařízení potřísněno ředidly, čistidly atd. Dále je zařízení vystaveno častěji kontaktu např. s nářadím nebo manipulační technikou. Obrazovky jsou tedy vybaveny odolnými skly a dotykovými vrstvami, ovládací prvky jsou opatřeny odolnou membránou a šasi ošetřeny tvrdými a chemicky odolnými materiály. Odolnější materiály však také znamenají zvýšení ceny takového zařízení.

Velmi důležitým faktorem je dostupnost daného zařízení u výrobce, stejně jako náhradních dílů pro něj, a to po co nejdelší dobu. Při volbě vhodného HW pro průmyslové aplikace je nutné volit takový, u kterého výrobce garantuje výrobu (lifecycle) alespoň 5 let. To je totiž doba, po kterou je žádoucí garantovat výměnu za stejný kus a dodržet přitom podmínky servisních smluv, aniž by bylo nutné zařízení nakupovat dopředu na sklad. Toto zaručuje kompatibilitu nových zařízení se staršími výrobními linkami, neboť průmyslové podniky si nemohou dovolit vyměňovat výrobní linku pokaždé, když přijde nový model procesoru nebo zařízení tak, jak to známe z běžného života.
S volbou vhodného HW do Vašeho provozu Vám rádi poradíme.

www.acindustry.cz