Chápeme všetky možnosti využitia tohto nového konceptu? Nepremýšľame o možnostiach najpoužívanejšieho firemného softwaru len v intenciách našich dlhoročných osobných skúseností? Vieme aké možnosti prináša firmám Office 365 a Microsoft 365?

Nižšie náklady, vyššia efektivita a bezpečnosť, zrýchlenie a produktivita...

Odpovede nájdete tu