Chápeme všetky možnosti využitia tohto nového konceptu? Nepremýšľame o možnostiach najpoužívanejšieho firemného softwaru len v intenciách našich dlhoročných osobných skúseností? Vieme ako všetko, čo Office 365 prináša, čo najlepšie používať?

Odpovede nájdete tu