SecTec Security Day 2018, ktorú organizuje spoločnosť SecTec, a.s. sa bude konať
v dňoch 20. – 21. marca 2018 v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 
Partnermi konferencie sú každoročne svetovo známe spoločnosti a lídri v oblasti bezpečnosti informačných technológií a taktiež systémoví integrátori, ktorí predstavujú konkrétne implementácie na slovenskom trhu. V minulom ročníku organizátori privítali viac ako 350 účastníkov. Tohtoročný program konferencie bude prebiehať počas dvoch dní.
 
Viac informácií o priebehu konferencie a možnosť registrácie nájdete na:
www.sectecsecurityday.sk