Nejsem si jist, jestli se bát umělé inteligence, když mám občas problém narazit na inteligenci přirozenou biologickou, tedy vůbec nějakou :-). Pokud umělá inteligence je a bude, bylo by určitě fajn ji mít na své straně. To si, ale bohužel říká i druhá- temná strana síly. Záleží, kdo bude agilnější, rychlejší a kdo dokáže umělou inteligenci lépe využít a kdo ji bude mít chytřejší.

Prvním krokem k umělé inteligenci je strojové učení. Stroje se na základě rychlého přístupu k velkému množství dat (Big Data) dokáží pomocí naprogramovaných algoritmů rozhodovat „samy o sobě“. Ono to samozřejmě je o využití zkušeností vložených do dat, statistik a trendů, takže spíše o spoustě podmínek a kvalitě algoritmu. Stroje tedy v bezpečnostním software porovnávají aktuální stav s databázemi běžného nebo očekávaného chování a jsou a budou rychlejší v rozhodnutí než my. Bude ale vždy algoritmus správný? Dokáže zachytit „lidský rozměr“? Protože ne vždy postupujeme podle předepsaných politik? Ostatně jako o reálné hrozbě, se hovoří o „otrávení“ velkých dat. Stroje se pak budou učit podle špatného vzoru, ale samy to nepoznají a budou pak činit rozhodnutí setsakramentský rychle…

Stroje nás brzy dokáží napodobit a to je další hrozba. Pánové John Seymour a Philip Tully ze ZeroFOX Baltimore udělali test, kdo bude úspěšnější s phishingem a kdo získá více kliknutí na škodlivý link, jestli stroj nebo člověk. Naprogramovali robota SNAP_R (Social Network Automated Phishing with Reconnaissance) a za prostředí zvolili Twitter, protože v něm se zase až tak moc nehledí na pravopis.  Napřed robota naučili znát prostředí, způsoby chování uživatelů Twitteru, a pak jej nechali zkompilovat vlastní nástrahu. Se SNAP_R soutěžil člověk a nutno říci, že úspěšnost jejich nástrah byla víceméně podobná 37% k 34% ve prospěch člověka. Na druhou stranu robot stihl za stejný čas obeslat 6x více potenciálních obětí… Umí to jako člověk, jenom je výrazně rychlejší!!

Tak co, ještě se nebojíte? :-)

Pokud nevíte, kde je největší nebezpečí, co byste měli udělat hned a co počká a jaký bezpečnostní systém je vhodný pro vás s ohledem na váš business a velikost, klidně se obraťte na AUTOCONT. Rádi vám poradíme a jak se říká za zeptání, nic nedáte. :-) AUTOCONT ví jak.

Autor: Luděk Mandok, Security Offer Manager AUTOCONT