Pred necelým rokom vyberala spoločnosť BVS prostredníctvom dcérskej spoločnosti Infra Services a.s. (INS) nový geografický informačný systém, ktorý by pomohol efektívnejšie pracovať s dokumentáciou prevádzkovaných sietí. Za najlepšie boli vybrané technológie spoločnosti CAD Studio – AutoCAD Map 3D, Autodesk Infrastrucure Map Server a predovšetkým nová vlastná technológia twiGIS.

Viac čítajte v ELITA