Nesúhlas s komunikáciou

Na tejto stránke môžete požiadať o zastavenie odosielanie vybraných typov informácií spoločnosti AUTOCONT, ktorých obsah vás nezaujíma a alebo vysloviť celkový nesúhlas so zasielaním obchodno-marketingových informácií.

Zasielaná komunikácia

Obchodná e-mailová komunikácia spoločnosti AUTOCONT je rozosielaná v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť AUTOCONT Vaše kontaktné údaje a e-mailovú adresu spracúva, pokiaľ ste v minulosti u spoločnosti nakúpili prostredníctvom obchodnej siete, pokud jste zadali svoje kontaktné údaje do niektorého z registračných formulárov, boli v kontakte so zástupcom spoločnosti, alebo ste inej spoločnosti udelili súhlas s odovzdaním osobných údajov pre účely marketingu.

Žiadosť o nezasielanie informácií

Záujem ?