Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky AUTOCONT a.s. platné od 1. 1. 2021.

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware, software, spotřební materiál, pomocný materiál, náhradní díly, dokumentace a podobně mezi firmou AUTOCONT a. s. a odběrateli. Jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.

Obsah

V rámci dokumentu najdete kapitoly, které se týkají ceny předmětu plnění, dodacích a platebních podmínek, uzavírání smluv, stornování objednávek, licencí, instalací, funkčnosti, záruk, reklamací, odstranění vad, odpovědnosti, technické podpory i compliance.

Detailní text podmínek najdete v tomto pdf dokumentu.

Zájem ?