Řízení kvality, ISO

Vždy usilujeme o to, aby byl zákazník spokojen, abychom nabízeli služby, které jsou pro něj přínosem a tím naplňovali jeho očekávání. ISO certifikace pro to přinášejí potřebné garance.

ISO 9001 Systém managementu kvality

 • Nákup a prodej zboží a IT služeb
 • Poskytování servisních služeb IT
 • Řízení projektů
 • HelpDesk
 • Vzdálená správa a dohled

ISO 20000 Systém managementu služeb

 • Komplexní outsourcing informační infrastruktury
 • Outsourcing koncových zařízení
 • Outsourcing serverů
 • Outsourcing síťové infrastruktury
 • Outsourcing helpdesku
 • Outsourcing provozu aplikací

ISO 27001 Systém managementu bezpečnosti informací:

 • Dodávka a provozování IT infrastruktury pro zákazníky
 • Systém řízení bezpečnosti informací divize DataSpring Cloud Services společností AUTOCONT a.s. a SafeDX s.r.o. podporující cloudové prostředí poskytující Infrastrukturu jako službu (IaaS), Platformu jako službu (PaaS), Software jako službu (SaaS) a profesionální služby cloudu, ochranu informací týkající se návrhu, provozu a poskytování základních služeb aplikační platformy a vybraných IT řešení a poradenských služeb při použití příslušných kontrolních opatření uvedených v ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27018 a v souladu s prohlášením o použitelnosti vydaným 2021/11/19.

ISO 14001 Systém managementu životního prostředí

 • nákup a prodej zboží a IT služeb
 • poskytování servisních služeb IT

Politiky společnosti AUTOCONT

Chcete více informací?