Aricoma Group

Aricoma Group a.s.

Zámerom ICT holdingu je konsolidácia ICT aktivít v ČR a SR s cieľom byť jednoznačne najväčším poskytovateľom ICT služieb pre podnikovú sféru. Aricoma Group reprezentuje zastrešujúcej brand, pre celú skupinu navonok a podporuje spoluprácu medzi jednotlivými časťami, ktoré aj naďalej podnikajú samostatne a pod svojimi vlastnými značkami. Aricoma Group je aj platformou pre európsku expanziu ICT aktivít KKCG s ambíciou stať sa silným európskym poskytovateľom ICT služieb. Viac na www.aricoma.com

Spoločnosti skupiny

  • AUTOCONT (vč. Internet Projekt)
  • CLEVERLANCE
  • AEC
  • CES EA
  • KOMIX
  • MUSALA SOFT
  • SEAVUS
  • STRATITEQ
  • CLEARCODE

Akcionári

AUTOCONT s.r.o. je dcérskou spoločnosťou AUTOCONT a.s.,

 

Chcete viac informácií?