Riadenie kvality, ISO certifikácia

Vždy sa usilujeme o to, aby bol zákazník spokojný, aby sme ponúkali služby, ktoré sú pre neho prínosom a tým napĺňali jeho očakávania. ISO certifikácia pre to prinášajú potrebné garancie.

ISO 9001 Systém manažérstva kvality:

  • Riadenie projektov, Servis, Predaj, Helpdesk
  • Vzdialená správa a dohľad, Vývoj software

ISO 20000 Systém riadenia pri poskytovaní IT služieb:

  • Outsourcing koncových zariadení
  • Outsourcing serverov
  • Outsourcing sieťovej infraštruktúry
  • Outsourcing helpdesku

ISO 27001 Systém manažmentu bezpečnosti informácií:

  • Dodávka IT infraštruktúry
  • Podpora riadenia IT
  • Vývoj programového vybavenia pre zákazníkov

ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

ISO 45001 Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Politiky spoločnosti AUTOCONT

Záujem ?