Riadenie kvality, ISO certifikácia

Vždy sa usilujeme o to, aby bol zákazník spokojný, aby sme ponúkali služby, ktoré sú pre neho prínosom a tým napĺňali jeho očakávania. ISO certifikácia pre to prináša potrebné garancie.

ISO 9001 Systém manažérstva kvality

ISO 20000 Systém manažérstva riadenia služieb

ISO 27001 Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

ISO 45001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


 

Politika spoločností AUTOCONT

Chcete viac informácií?