Skupina AUTOCONT

AUTOCONT Slovensko patrí do skupiny AUTOCONT s materskou spoločnosťou v Čechách. Do skupiny patria ďalšie spoločnosti, ktoré rozširujú jej obchodné a realizačné možnosti.

AUTOCONT a.s.

AUTOCONT a.s. je česká súkromná spoločnosť, ktorá vyše 30 rokov úspešne zavádza a prevádzkuje užitočné informačné technológie. Zameriava sa na poskytovanie komplexných IT riešení a služieb pre firemnú klientelu a štátnu správu. AUTOCONT je v súčasnej dobe najväčším a najvýznamnejším českým dodávateľom informačných a komunikačných technológií.Viac na www.autocont.cz.

AUTOCONT SRL

Toto obchodné zastúpenie v Bruseli bolo založené v apríli 2021 s cieľom poskytovať služby a realizovať dodávky IT technológií predovšetkým pre úrady a agentúry Európskej komisie ako v Belgicku, tak vo všetkých členských štátoch EÚ. AUTOCONT SRL sa zameriava aj na predaj HW, SW a všetkých služieb spoločnosti AUTOCONT, ale tiež sesterských firiem v rámci Aricoma Group pre medzinárodné inštitúcie so sídlom v Európe a cieľovo aj pre ďalších klientov v krajinách Benelux.

Internet Projekt, s.r.o.

Spoločnosť sa špecializuje na vývoj webových aplikácií, portálov, e-commerce a konzultácie k produktom spoločnosti Sitecore. Ku každému zákazníkovi pristupuje individuálne, len tak môže webové riešenie na mieru plniť svoju funkciu a očakávané obchodné ciele. Či už ide o jednoduchý web s vlastným redakčným systémom alebo robustné e-commerce riešenie, skúsení a certifikovaní vývojári sú k dispozícii. Spoločnosť je riadená ako súčasť Business Unit PAS. Viac na www.i-projekt.cz .

Chcete viac informácií?