Štruktúra spoločnosti

AUTOCONT s.r.o je spoločnosť s ručením obmedzeným s identifikačným číslom 36396222  a sídllom na adrese Einsteinova Business Center, Krasovského 14, 851 01 Bratislava. Základné imanie spoločnosti je 1 328 000 EUR..

Divízia ITI

Problematika IT infraštruktúry je veľmi široká. Začína u káblov položených v zemi a naftových generátoroch zaisťujúcich elektrický prúd pri výpadku. Pokračuje cez výstavbu dátových centier, komunikačnú infraštruktúru, nastavenie klientskeho prostredia k zaisteniam IT bezpečnosti a monitoringu. Končí školením užívateľov a právnymi rozbormi, či informačné systémy zákazníka spĺňajú všetky zákonné požiadavky.

Nie každý zákazník pochopiteľne potrebuje a využije všetko. Záleží na veľkosti podniku, na jeho zameraní a najmä na úlohe, ktorá sa v danej chvíli rieši. Dôležité však je, že ak potrebujete v tejto oblasti čokoľvek, my to dokážeme zariadiť. A dokážeme to zariadiť efektívne kdekoľvek, predovšetkým vďaka sieti regionálnych obchodných centier a špecializovaných odborných centier.

Divízia ITSM

V outsourcingu sa zameriavame na dodávky služieb prevádzky IT infraštruktúry a aplikácií najmä u veľkých zákazníkov. Cieľom implementácie outsourcingu IT služieb je zaistenie IT podpory v plnom rozsahu podľa aktuálnych požiadaviek zákazníka s tým, že zodpovednosťou zákazníka je len špecifikovať svoje požiadavky v tejto oblasti. Služby outsourcingu vieme ponúknuť aj veľmi komplexne a to vrátane prevzatia majetku a pracovníkov.

Divízia ESA

V oblasti správy dokumentov ponúkame všetky služby pre správu dokumentov, digitalizáciu, následné vyťažovanie dát a archiváciu. Našimi zákazníkmi sú spoločnosti, korporácie a veľké organizácie štátnej alebo verejnej správy. Ďalej naše služby a riešenia využíva tiež rad ďalších spoločností so špecifickými požiadavkami na svoje systémy a riešenia v oblasti správy a obehu dokumentov. 

Vývoj softwaru pre nás znamená výstavbu konkrétneho riešenia pre konkrétneho klienta. Uplatňujeme sa najmä tam, kde nestačí nákup štandardného existujúceho produktu. Vďaka širokému technologickému know-how našich ľudí v rámci nášho ICT holdingu sme schopní realizovať veľmi rôznorodé projekty. 

Regionálne obchodné centrá

Regionálne obchodné centrá (ROC) sú jednou z našich kľúčových konkurenčných výhod. Umožňujú nám efektívne sprostredkovať celú ponuku riešení a služieb spoločnosti všetkým zákazníkom po celej Slovenskej republike. Vďaka dlhodobému miestnemu pôsobeniu, znalosti regiónu, firiem a ľudí na jednej strane a znalosti našej ponuky a vnútornej štruktúry AUTOCONTu na strane druhej, sme schopní rýchlo reagovať na aktuálne potreby našich zákazníkov. Regionálne obchodné centrá disponujú tímom skúsených obchodníkov, z ktorých sa mnohí špecializujú na určité oblasti. Navyše sú kedykoľvek schopní získať obchodnú a technickú podporu z akejkoľvek ďalšej časti AUTOCONTu. Štruktúra ROC zodpovedá štruktúre krajov Slovenskej republiky, tu nájdete kontakty na jednotlivé zastúpenie.

Chcete viac informácií?