Integrácia, typy dodávok riešení a služieb

Za dlhý čas pôsobenia na trhu sme získali veľké množstvo skúseností s najrôznejšími realizáciami dodávok riešení a služieb. Naši špecialisti sú schopní komplexne zaistiť všetky potreby zákazníkov. Uvedomujeme si dôležitosť individuálneho prístupu, a preto ponúkame široký výber možností dodávky. Na základe vzájomnej komunikácie dokážeme určiť, ktorý spôsob dodávky je pre klienta optimálny. Vhodná voľba uľahčí nasadenie riešenia a eliminuje problémy, ktoré štandardne pri realizácii vznikajú.

Projekt

Projektové riadenie predstavuje spôsob, akým je možné efektívne dosiahnuť cieľ a zaistiť, aby implementácia prebehla bez problémov. Je to profesionálny spôsob riadenia s cieľom proaktívne predchádzať chybám, ktoré v priebehu života projektu vznikajú. Vďaka dlhej histórii a hlbokej skúsenosti s riadením projektov sme schopní efektívne aplikovať princípy projektového riadenia. Teda povedať aké konkrétne kroky a v akom čase je nutné vykonať, čo je potrebné si na začiatku premyslieť, čo je nutné v priebehu prác kontrolovať atď. Projekty sú riadené pomocou trojúrovňovej organizačnej štruktúry (riadiaci výbor, vedenie projektu a realizačný tím), ktorá zaistí flexibilitu tímu a stanoví právomoci a zodpovednosti. Každý člen tímu tak vie, akým spôsobom jednať v rôznych situáciách a na koho sa obracať. Vy viete ČO realizovať a my vieme AKO to realizovať. Pomôžeme vám uskutočniť plány, vďaka ktorým sa môžete stať lídrom v odbore.

Servisná zmluva

Pre zaistenie podpory a chodu informačného systému poskytujeme služby podpory a servisu. Sme schopní svojou expertízou pokryť jednotlivé kľúčové aplikácie aj služby infraštruktúry. V rámci podpory ponúkame pokročilé expertné a konzultačné služby v oblasti procesného riadenia, stratégie ICT, poradenstva v oblasti rozvoja a stavu jednotlivých aplikačných a infraštruktúrnych služieb. Pri zaistení garancie našej podpory vychádzame z nasledujúcich pilierov: centralizovaný kontaktný bod, Service Delivery Management, proaktívny monitoring podporovaného riešenia alebo ICT systému, vzdialená správa, reaktívna podpora a servis.

Konzultácia

Či už riešite problém alebo potrebujete profesionálny pohľad na vnútorné fungovanie ICT, sme schopní poskytnúť svojich odborníkov. Ponúkame krátke priebežné konzultácie k čiastkovým požiadavkám a situáciám, ktoré nastávajú v priebehu životného cyklu spoločnosti, alebo rozsiahlejšie konzultácie na vopred určené témy v rámci workshopov. Vzhľadom k širokej palete znalostí sme schopní pokryť všetky potreby, ktoré sa môžu objaviť v oblastiach procesného riadenia, aplikácií, integrácií dát aj technológií a infraštruktúry. Pri poskytovaní odborného poradenstva záleží vždy na komunikácii, na základe ktorej sa vyvíja vzájomný vzťah medzi poskytovateľom a klientom. Preto sa snažíme o nadviazanie dlhodobého vzťahu, ktorý zaistí, že spoznáme vaše potreby a na ich základe navrhneme najlepšie riešenie.

Školenia

Prostredníctvom vlastného školiaceho strediska v Českej republike ponúkame široké portfólio seminárov a kurzov pre rôzne pokročilých užívateľov a zákaznícke segmenty. Školenia sú zamerané na oblasť využitia ICT pre bežných užívateľov a špecialistov (využitie hardware, práca s aplikáciami, testovanie, bezpečnosť) aj na metódy v oblasti internetového marketingu a podnikových riešení (procesná analýza, podniková architektúra, riadenie ICT služieb atp.).

Školiace stredisko ponúka viac ako 50 štandardných kurzov. Agenda kurzov však môže byť upravená na mieru potrebám zákazníka. Kurzy sa konajú v priestoroch školiaceho strediska (Praha, Brno, Ostrava, Karlove Vary), prípadne priamo u zákazníka. Pri školení sa stretnete s profesionálnym a citlivým pedagogickým prístupom, prepracovanou metodikou, trpezlivosťou a individuálnym prístupom ku každému účastníkovi školenia. Lektori boli vybratí na základe perfektných odborných znalostí a mimoriadnych pedagogických schopností.

Chcete viac informácií?