Poradenstvo a služby k bezpečnosti ICT

Informačné a komunikačné technológie v organizácii musia byť primárne prostriedkom, a nie prekážkou pri práci. Preto je dôležité stanoviť prijateľné zásady ich správneho a bezpečného používania. Nájsť rovnováhu medzi kvantitou implementovaných bezpečnostných prvkov a použiteľnosťou takto zabezpečeného systému je cieľom bezpečnostnej stratégie a riadenia bezpečnosti informácií založenej na výsledkoch analýz rizík a dopadov.

Na čo sa zameriavame

Naše bezpečnostné projekty sa najčastejšie zameriavajú na rôzne typy auditov a posúdenie zhody, ochranu osobných informácií, stratégií a plánov k zaisteniu kontinuity a rôznych typov testovania bezpečnosti.

Ponuka služieb

Naša ponuka v tejto oblasti služieb je veľmi široká. Jej štruktúru a popis nájdete v sekcii kybernetická bezpečnosť.

Chcete viac informácií?