Cloud služby

AUTOCONT disponuje riešeniami a službami založenými na využití verejného, ​​privátneho alebo hybridného cloudu. Ide o služby nadnárodných poskytovateľov aj vlastné cloud služby, Vlastné služby sú realizované z geograficky oddelených dátových centier v SR a vďaka znalosti prostredia zákazníka, je u nich poskytovaná nadštandardná podpora, navyše v lokálnom jazyku. AUTOCONT zákazníkom v oblasti cloudu ponúka poradenstvo, navrhuje a realizuje migračné scenáre a zaisťuje celkovú prevádzku.

Služby AC Cloud umožňujú veľkú štandardizáciu prevádzky cloud služieb vďaka unikátnemu portálu Virtix, ktorý poskytuje pokročilé riadenie IT nákladov a správu prostriedkov virtuálneho datacentra s mnohými úrovňami. Dané služby ponúkajú garantovaný výkon IT infraštruktúry a sú certifikované pre prevádzku SAP HANA.

Cloudové služby DataSpring ponúkajú zákazníkom s rozsiahlym IT prostredím širokú škálu služieb na mieru, podporujú komplexné projekty vrátane prepojenia s lokálnym prostredím zákazníka či ekosystémom Azure a ponúka aj platformu pre tvorbu a prevádzku podnikových aplikácií v kontajneroch, databázu SQL Enterprise vo forme služby či housing vo vlastnom datacentre.

Chcete viac informácií?