Cloud služby

Pre rýchlo rastúce oblasť cloudu, AUTOCONT disponuje riešeniami a službami založenými na využitie verejného, privátneho alebo hybridného cloudu.

Spoločne s dcérskymi firmami DataSpring a Cloud4com mení AUTOCONT štandardy cloudového trhu. Cloudové služby poskytuje z vlastných geograficky oddelených dátových centier v ČR aj z datacentier v zahraničí.

AUTOCONT zabezpečuje cloudové služby v oblasti infraštruktúry, BI a dátových skladov, IT bezpečnosti a databáz, ponúka poradenstvo pre využitie cloudu, navrhuje a realizuje migračné scenáre a zaisťuje prevádzku v cloude.

Záujem ?