AC CLOUD služby

Meníme tie najlepšie a dlhodobo osvedčené Cloud4com služby na AC CLOUD a ďalej budeme portfólio AC CLOUD služieb rozširovať. AUTOCONT vďaka akvizícii spoločnosti Cloud4Com na jeseň 2019 doplnil svoje služby konceptu "Sme Vaše IT" aj o oblasť vlastných cloud služieb a tie ďalej bude rozvíjať pod značkou AC CLOUD.

S akými cieľmi služby vznikli

Spoločnosť Cloud4com, a.s. bola založená so zámerom poskytovať svojim zákazníkom infraštruktúru profesionálneho dátového centra ako službu (IaaS). Išlo predovšetkým o výpočtový výkon, diskový priestor, sieťové prvky a bezpečnosť, všetko s vysoko garantovanou spoľahlivosťou a dostupnosťou. Cieľom bolo ponúknuť zákazníkom maximálnu flexibilitu zaobchádzania s IT infraštruktúrou a vďaka on-line managementu prispieť k vyššej efektivite v oblasti investícií, procesov a implementácie business aplikácií.

Aktuálna ponuka služieb

V oblasti cloud služieb teraz ponúkame virtuálne privátne dátové centrum (vPDC), vlastný silný portál Virtix pre jeho správu, zálohovanie v cloude, SAP HANA v cloude a k tomu všetkému aj potrebné poradenstvo a konzultácie.

Viac informácií nájdete na www.accloud.cz.

Záujem ?