AC CLOUD služby

AUTOCONT vďaka akvizícii spoločnosti Cloud4Com na jeseň 2019 doplnil svoje služby konceptu "Sme Vaše IT" aj o oblasť vlastných cloud služieb a tie ďalej rozvíja pod značkou AC CLOUD.

Hlavné rysy a výhody služieb

Umožňujú veľkú štandardizáciu prevádzky cloud služieb vďaka unikátnemu portálu Virtix, ktorý poskytuje pokročilé riadenie IT nákladov a správu prostriedkov virtuálneho datacentra s mnohými úrovňami. Dané služby ponúkajú garantovaný výkon IT infraštruktúry a sú certifikované pre prevádzku SAP HANA.

Čo v tejto oblasti ponúkame

Ponuka týchto cloud služieb obsahuje virtuálne privátne dátové centrum (vPDC), vlastný silný portál Virtix pre jeho správu, zálohovanie v cloude, SAP HANA v cloude a k tomu všetkému aj potrebné poradenstvo a konzultácie.

Viac informácií nájdete na www.accloud.sk.

Chcete viac informácií?