DataSpring cloud služby

Spoločnosť DataSpring, ktorá je súčasťou skupiny AUTOCONT, mení štandardy cloudového trhu. V dvoch vlastných moderných datacentrách poskytuje profesionálne cloudové služby IT infraštruktúry, je špecialistou na analýzu a spracovanie dát, poskytuje poradenstvo v oblasti business intelligence a využitia dát a informácií pre rozvoj podnikania. Ďalšie významné oblasti sú bezpečnostné služby a správa a poskytovanie databáz.

DataSpring je partnerom firmám a organizáciám, ktorým pomáha racionalizovať IT, minimalizovať náklady na prevádzku a prinášať potrebnú flexibilitu pre ich rozvojové zámery. Je držiteľom certifikátu pre zavedenie a používanie systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) ISO/IEC 27001:2013.

Viac informácií na www.dataspring.cz.

Poslanie a certifikácia DataSpring

DataSpring je partnerom firmám a organizáciám, ktorým pomáha racionalizovať IT, minimalizovať náklady na prevádzku a prináša potrebnú flexibilitu pre ich rozvojové zámery. Je držiteľom certifikátu pre zavedenie a používanie systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) ISO/IEC 27001:2013.

Ponuka služieb

V dvoch vlastných moderných datacentrách poskytuje profesionálne cloudové služby IT infraštruktúry, je špecialistou na analýzu a spracovanie dát, poskytuje poradenstvo v oblasti business intelligence a využitia dát a informácií pre rozvoj podnikania. Ďalšie významné oblasti sú bezpečnostné služby a správa a poskytovanie databáz. Viac informácií na www.dataspring.cz.

Záujem ?