DataSpring cloud služby

Divízia DataSpring Cloud Services, ktorá je súčasťou Enterprise Business Unit AUTOCONT, mení štandardy cloudového trhu. V dvoch vlastných moderných datacentrách poskytuje profesionálne cloudové služby IT infraštruktúry, je špecialistou na analýzu a spracovanie dát, poskytuje poradenstvo v oblasti business intelligence a využitia dát a informácií pre rozvoj podnikania. Ďalšie významné oblasti sú bezpečnostné služby a správa a poskytovanie databáz.

Poslanie

DataSpring Cloud Services je partnerom firmám a organizáciám, ktorým pomáha racionalizovať IT, minimalizovať náklady na prevádzku a prináša potrebnú flexibilitu pre ich rozvojové zámery. 

Ponuka služieb

V dvoch vlastných moderných datacentrách poskytuje profesionálne cloudové služby IT infraštruktúry, je špecialistou na analýzu a spracovanie dát, poskytuje poradenstvo v oblasti business intelligence a využitia dát a informácií pre rozvoj podnikania. Ďalšie významné oblasti sú bezpečnostné služby a správa a poskytovanie databáz.

Viac informácií na www.dataspring.cz.

Záujem ?