IT Infraštruktúra

Problematika IT infraštruktúry je veľmi obsiahla. Začína u káblov položených v zemi a naftových generátorov zaisťujúcich napájanie pri výpadku.

Pokračuje cez výstavbu ekonomicky efektívnych dátových centier vrátane možnosti využitia technológií cloud computingu, návrhy výkonných dátových úložísk, prístupových sietí, virtualizáciu aplikácií a desktopov, implementáciu databázovej infraštruktúry až po adresárové služby, elektronickú poštu, zaistenie bezpečnosti a monitoring a riadenie IT. Končí záručným a pozáručným servisom a následnými službami pre podporu a zaistenie prevádzky IT.

Nie každý zákazník potrebuje a využije všetko. Záleží na veľkosti organizácie a na jej zameraniu. Dôležité však je, že nech už potrebuje v tejto oblasti čokoľvek, AUTOCONT to vie zariadiť.

Chcete viac informácií?