Koncové zariadenia a užívateľské prostredie

Služby okolo koncových zariadení a užívateľského prostredia sú jednou z najfrekventovanejších činností IT oddelení v organizácii. Dôležitou oblasťou je aj zálohovanie koncových zariadení.

Efektivitu správy môžu výrazne zvýšiť riešenia virtualizácie aplikácií či desktopov. Skúste si predstaviť situáciu, kedy má každý zamestnanec po prihlásení z ľubovoľnej pracovnej stanice, tabletu či chytrého telefónu vždy k dispozícii svoje pracovné prostredie, dáta aj aplikácie. Všetko je možné centrálne riadiť - užívateľské práva, bezpečnostné politiky, aplikácie a operačné systémy, ktoré môže mať užívateľ k dispozícii.

Virtualizácia desktopov (VDI)

Virtualizácia desktopov rieši mnoho problémov súvisiacich so správou a podporou koncových zariadení vďaka centralizovanému prístupu ku konsolidácii a riadeniu prostriedkov využívaných koncovými užívateľmi. Nasadenie virtuálnych desktopov zjednoduší procesy správy koncových zariadení, odstraňuje rad bezpečnostných problémov, obmedzuje úniky dát a riziká spojené s ochranou osobných údajov a tým robí správu prostredí koncových zariadení lacnejšou. Prenáša nároky na výpočtový výkon z koncového zariadenia na stranu serverov, čo jednak znižuje HW nároky na koncové zariadenia a jednak prináša užívateľom rýchlejšiu odozvu aplikácií.

Mobilný zamestnanci sa môžu ku svojim podnikovým aplikáciám pripojiť bezpečne bez ohľadu na miesto a koncové zariadenie. Svoj tablet alebo smartphone len pripojia k internetu a pristupujú k virtuálnemu desktopu rovnako ako by používali fyzický desktop v korporátnej sieti. 

Virtualizácia aplikácií

Virtualizácia aplikácií umožní doručiť ľubovoľnú aplikáciu na akékoľvek mysliteľné zariadenie pripojené k sieti, či už k podnikovej LAN/WAN alebo k verejnej sieti Internet. Koncovým zariadením môže byť osobný počítač s ľubovoľným operačným systémom, tablet alebo smartphone.

Virtuálna aplikácia, aj keď v skutočnosti funguje inde než na koncovom zariadení, dokáže využívať bežné prostriedky a nástroje - tlačiareň, prenosné disky, webové kamery atď. Súčasne nie je problémom používať multimédiá prostredníctvom virtuálnych aplikácií.

Správa koncových zariadení

Nasadzujeme nástroje pre efektívnu správu klientskych zariadeni. Cieľom je zníženie nákladov na správu TCO (Total Cost of Ownership). Používame vybrané technológie výrobcov Microsoft, IBM, VMware, Kaspersky, Citrix, BigFix. Pre špecifické situácie vieme ponúknuť aj zálohovanie koncových zariadení.

Chcete viac informácií?