Správa, podpora a prevádzka IT, servis

IT oddelenie potrebuje „palubnú dosku“ na ktorej vidí, či všetko správne funguje a či užívatelia dostávajú potrebné informácie a služby. IT slúži k riadeniu organizácie, avšak aj samotné IT je potrebné riadiť. Vedenie potrebuje vedieť, koľko IT prostriedkov má, ako sú vynaložené, chce poznať náklady na prevádzku. Užívatelia sa musia vedieť efektívne dovolať pomoci a podpory. Preto ponúkame implementáciu potrebných systémov.

Nastaviť IT tak, aby fungovalo bez seba menších ťažkostí, nie je možné. Z prevádzkového hľadiska sa však dá dosiahnuť takmer totožný výsledok. Pomocou ponuky zmluvných služieb podpory a prevádzky IT a so skúseným špecialistom kvalifikovane a rýchlo riešime aj veľmi ťažké situácie. Ponúkame záručný a pozáručný servis s výnimočným rozsahom a štruktúrou služieb.

Správa a monitoring serverov

So správou serverov majú naši špecialisti dlhoročné skúsenosti, vďaka certifikáciám a realizovaným projektom zvládame tieto služby v mnohých rôznorodých prostrediach a v mnohých nástrojoch (Microsoft, HP, Symantec, Zabbix, Paessler, atď.).

Správa a monitoring sietí

Pre monitoring siete používame u zákazníkov komplexné monitorovacie a management nástroje ale aj jednoduchšie systémy. Monitoring sietí ponúkame ako samostatný produkt, poprípade ako hostovanú službu.

Hostovaný monitoring je forma dohľadu sieťového prostredia pomocou nástrojov poskytovaných výhradne formou služby, ktorá je predpripravená pre široké spektrum zákazníckych sietí rôznych veľkostí a typov. Služba zákazníka nenúti k nákupu vlastného nástroja so širokým spektrom rôznorodých licencií, pričom už samotné nasadenie takýchto systémov môže byť samé o sebe nákladnou záležitosťou s často neistým výsledkom v závislosti na zložitosti zvoleného riešenia.

Správa a monitoring koncových zariadení

Nasadzujeme nástroje pre efektívnu správu klientskych zariadeni. Cieľom je zníženie nákladov na správu TCO (Total Cost of Ownership). Používame vybrané technológie výrobcov Microsoft, IBM, VMware, Kaspersky, Citrix, BigFix. Pre špecifické situácie vieme ponúknuť aj zálohovanie koncových zariadení.

Vzhľadom k búrlivému rozmachu využívania chytrých mobilných telefónov, tabletov a ďalších mobilných zariadení narastá potreba vedieť tieto zariadenia využívať bezpečne a lacno aj pre profesionálnu prácu. Najlepšie ešte v koncepte BYOD (Bring Your Own Device), pretože väčšina užívateľov nechce mať špeciálne zariadenie do práce a pre súkromné účely a neustále medzi nimi synchronizovať dáta. U správy mobilných zariadení ide o spôsob ako zaisťovať inštalácie nových aplikácií, bezpečnostných SW prvkov a v prípade ztráty vzdialene zneprístupniť zariadenie neoprávneným užívateľom.

Správa a monitoring aplikácií

Aplikácia je vždy tou časťou informačnej infraštruktúry, ktorú ako zákazník naozaj potrebujeme a s ktorou priamo pracujeme. Podľa toho, ako aplikácia plní potreby užívateľov, je hodnotený celý systém poskytovania IT služieb. Jednou časťou je pochopiteľne funkcionalita aplikácie t.j. to, čo pre užívateľov aplikácia robí. Na druhej strane je rovnako dôležité ako rýchlo a spoľahlivo aplikácia funguje. Aj skvelá aplikácia, ktorá pravidelne "mrzne" a "otočenie obrazovky" trvá desiatky sekúnd dokáže každého užívateľa spoľahlivo znechutiť a jeho vyjadrenie do dotazníka spokojnosti rozhodne nebude príliš kladné.

AUTOCONT využíva k monitoringu a k správe aplikácií nástroje, ktoré dokážu trvale sledovať práve parametre výkonnosti a spoľahlivosti aplikácií. A súčasne dokáže lokalizovať slabé miesta v aplikácii aj v celej IT infraštruktúre a tak pomôcť k optimalizácii výkonu a zvýšeniu spoľahlivosti služieb, ktoré aplikácie poskytujú svojim užívateľom.

System Asset Management

V súčasnosti SW firmy zosilnili tlak na kontrolu legálneho využívania SW. Oblasť správy licencií vrátane správneho dokladovania ich legálnosti je pomerne komplikovaná disciplína, kedy mnohí zákazníci nezvládnu aj pri dobrej vôli vyhovieť všetkým požiadavkám – t.j. nemali by vlastniť ilegálne získaný software, ale musia doložiť, že je všetko zakúpené legálne a že za každý nainštalovaný program bolo riadne zaplatené, čo nie je vôbec jednoduché.

Naši špecialisti sú schopní s využitím rôznych inventarizačných nástrojov vykonať v prvom kroku inventúru súčasného stavu a následne pomôcť s nastavením takých procesov, aby mal zákazník v tejto oblasti trvalý poriadok. Častým efektom je, že zákazník zistí prelicencovanie a následne ušetrí budúce náklady na nákup licencií, pretože bude už vždy nakupovať presne to, čo nutne potrebuje a to optimálnym spôsobom – napr. upgrade miesto novej licencie, výhodnejší licenčný model apod.

Systémy Service Desk

V súčasnosti existuje veľmi presná predstava ako efektívne a kvalitne poskytovať IT služby. Jedná sa najmä o ITIL (Information Technology Infrastructure Library) a iné procesné rámce a "best practices". Podstatou všetkých týchto teórií ale zostáva skutočnosť, že musí existovať jednoznačný a jednoduchý komunikačný kanál medzi poskytovateľom služby a zákazníkom (odberateľom služby). Riešením je tzv. Service desk, jediné kontaktné miesto pre všetkých.

Zákazník má tak možnosť povedať, čo chce, alebo čo ho trápi – čo mu nefunguje. Na spracovaní všetkých požiadaviek alebo výpadkov, prípadne zmien existujú informačné systémy, ktoré sú špecializované práve pre riadenie IT služieb – service deskové systémy. Naši špecialisti nielen inštalujú takéto systémy, ale tiež pomáhajú zákazníkom navrhnúť vhodné procesy a pre tieto procesy potom nastaviť najlepšiu podporu v service deskovom systéme.

Služby podpory a zaistenie prevádzky IT

Pre širokú škálu našich zmluvných zákazníkov - malých, stredných i veľkých komerčných až po lokálnu aj centrálnu štátnu správu, poskytujeme služby vzdialenej správy virtualizačných platforiem, operačných systémov, poštových systémov a ďalšieho systémového aj aplikačného SW, monitoringu infraštruktúry, profylaktických, rozvojových aj konzultačných činností.

Služby záručného a pozáručného servisu

K dodávkam hardwaru poskytujeme autorizovaný záručný a pozáručný servis s výnimočným rozsahom a štruktúrou služieb. Naprieč celou SR a ČR sme schopní pokryť požiadavky na servis mnohých značiek v režime opravy u zákazníka či v širokej sieti našich pobočiek.

Podľa úrovne záruky či servisnej zmluvy ponúkame služby s prijatím požiadavky až v režime 24x7 a zahájením či vyriešením opravy už do 4 hodín.

Chcete viac informácií?