Kybernetická bezpečnosť

S narastajúcou digitalizáciou podnikových procesov aj spôsobu komunikácie celej spoločnosti naberá táto oblasť stále väčšej dôležitosti. Riešime tu bezpečnosť koncových zariadení vrátane mobilných platforiem, sietí a pripojení k internetu či cloudu, ochranu a riadenie užívateľských identít, ochranu dát pred únikom a krádežou aj ochranu aplikácií a datacentier, implementujeme bezpečnostné systémy na správu udalostí (SIEM).

Chcete viac informácií?