Bezpečnosť sietí a pripojenie k internetu

Základom bezpečnosti sietí je ich architektúra. Zavedenie oddelenej administrácie a správne volená segmentácia je dnes nutným opatrením pri boji s tzv. " Pokročilými hrozbami" (Advanced Persistent Threaths). Tieto hrozby využívajú k šíreniu samotný obsah legitímnych aplikácií. Preto je nutné pre elimináciu ich šírenia kontrolovať nielen prístup k sieťovým prostriedkom, ale aj pre ich detekciu využívať hĺbkovú kontrolu komunikácie a rozšírenú analýzu prevádzky.

Preventívne technológie

Dôležité je, aby preventívne technológie ako sú DDoS protektory, Next Generation Firewally, webové a mailové brány a sieťové systémy prevencie prieniku (IPS) využívali vzájomnú výmenu informácií o zistenej bezpečnostnej situácii a dokázali tieto informácie vymieňať so systémami na koncových zariadeniach a s tzv. Globálnou "Threat" Inteligenciou. 

Pokročilá úroveň ochrany

Pokročilou úrovňou ochrany založenej na moderných technológiách analýzy chovania, umelej inteligencii a strojovom učení, je využitie nástroja Sandbox.

Chcete viac informácií?