Ochrana a riadenie užívateľských identít

Elektronická identita je atribút alebo súbor atribútov, ktoré jednoznačne určujú "Subjekt" v rámci "Informačného systému" (IS). Každý IS v kybernetickom priestore dôveruje vlastnej evidencii/úložisku identít, ktorými často bývajú centrálne adresárové služby ako napr. Microsoft Active Directory.

Identity management (IDM)

Identity management (IDM) je systém pre riadenie celého životného cyklu identít. Jednou z hlavných výhod je centralizovaná administrácia umožňujúca správu identít na viacerých prepojených IS, čo prináša zvýšenie bezpečnosti aj produktivity. Pre využitie služieb týchto IS, musíme preukázať svoju elektronickú identitu. Tomuto procesu sa hovorí autentizácia a využíva sa pri nej množstvo rôznych identifikačných prostriedkov (ID). Základným ID prostriedkom je heslo.

Vyššie úrovne dôvery

Vyššie úrovne dôvery dosiahneme napr. pomocou certifikátov, implementácie Certifikačnej autority a PKI. Najvyššie úrovne dôvery docielime s použitím viacerých ID prostriedkov (faktorov) súčasne, potom hovoríme o Multi-faktorovej autentizácii (MFA).

Chcete viac informácií?